Tribečské múzeum s novinkou: Predstavuje premeny mesta od stredoveku

Premeny mesta Topoľčany od stredoveku až po súčasnosť predstavuje Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Výstava, ktorá potrvá do 24. augusta, prezentuje premeny mesta v troch okruhoch.

Rastislav Búgel
Ilustračný obrázok k článku Tribečské múzeum s novinkou: Predstavuje premeny mesta od stredoveku
Zdroj: Dnes24.sk

Prvý okruh prostredníctvom kolekcie reprodukcií dobových máp poukazuje na postupnú zmenu stredovekého mestečka s palisádami a priekopou na otvorené moderné obchodné mesto v Rakúsko–Uhorsku, neskôr v Československej republike. „Mapy dopĺňajú dobové fotografické zábery mesta, námestia a jednotlivých uličiek, priečelia domov. Fotografie zachytávajú a dokumentujú premenu mesta od prvej Československej republiky do obdobia socializmu,“ informovala riaditeľka múzea Blažena Šmotláková.

Druhá premena predstavuje súkromnú zbierku signovaných tehiel Vladimíra Danka Tehla ako artefakt – doklad stavebnej činnosti. V Topoľčanoch a v okolí mesta existovalo niekoľko známych tehelní, každá z nich si svoje výrobky, tehly, označovala vlastnou značkou.

Tretia premena mesta súvisí s archeologickými nálezmi objavenými archeológmi pri stavebných prácach v meste. Nálezy poukazujú na Topoľčany ako na lokalitu náhodne osídlenú už v mladom paleolite, až po trvalé osídlenie formulujúceho sa mestečka v stredoveku. „Aj prostredníctvom nálezov, ako sú taniere, misky, poháre a ďalšie predmety, poukazujeme na premenu pravekej lokality na stredoveké mesto Topoľčany,“ povedala Šmotláková.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame