Najlepší na Topoľčany24.sk

  1. nada Bočkajová (73.95s) 50%
  2. Katarina Jankeje (32.19s) 30%

Najlepší hráči

  1. nada Bočkajová (73.95s) 50%
  2. Katarina Jankeje (32.19s) 30%