Práca

Chceli by ste pracovať pre mesto? Radnica potrebuje obsadiť voľnú pozíciu

Hľadáte nové zamestnanie? Možno práve vás zaujmú informácie o pracovnej pozícii, ktorú potrebuje obsadiť mesto Topoľčany.

Ilustračný obrázok k článku Chceli by ste pracovať pre mesto? Radnica potrebuje obsadiť voľnú pozíciu
Zdroj: pixabay.com

Mesto Topoľčany na svojom webe zverejnilo zaujímavú informáciu. Do svojich radov hľadá človeka, ktorý by mal záujem obsadiť voľnú pracovnú pozíciu. Radnica hľadá záujemcu na pozíciu projektového manažéra. Jedná sa o pracovný pomer na dobu neurčitú. Nástup je naplánovaný na prvého mája 2018.

Odborná prax pomôže

Aké podmienky musí splniť uchádzač o túto pracovnú pozíciu? V prvom rade treba mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Prednostne radnica hľadá človeka so zameraním na verejnú správu a regionálny rozvoj. Chýbať by nemala odborná prax v oblasti regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov, grantov. Poteší aj ovládanie počítača so základným kancelárskym balíkom a internetom. Vyžadovaná je znalosť právnych noriem v oblasti najmä zákona č. 369/1990 Zb. – zákon o obecnom
zriadení, zákona č. 343/2015 Zz., – zákon o verejnom obstarávaní.

Uchádzač by mal byť flexibilný, komunikatívny a vyrovnaný so schopnosťou práce v tíme.

Vítaná je znalosť cudzieho jazyka a radnica vyžaduje aj bezúhonnosť uchádzača.

Požadované dokumenty

Záujemca musí doručiť niekoľko základných dokladov: písomná prihláška do výberového konania, kópia občianskeho preukazu, osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (možnosť predloženia až pri výberovom konaní), profesijný životopis a písomné čestné prehlásenie o tom, že uchádzač je plne spôsobilý na právne úkony
a o pravdivosti všetkých uvedených údajov.

„Písomné prihlášky do výberového konania možno podať do 12. apríla 2018 do 12,00 hod. v podateľni Mestského úradu, Nám. M. R. Štefánika č. 1, 955 01 Topoľčany,“ informuje radnica na svojom webe.

Prihlášku je potrebné podať v zalepenej obálke s označením „Sekretariát – výberové konanie (projektový manažér) – neotvárať.“

Uchádzač, ktorý spĺňa požadované predpoklady, bude pozvaný na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie