Lucia Šútorová Samospráva Práca

Chcete pracovať pre Nitriansky samosprávny kraj? TÁTO pozícia je práve voľná

Nitriansky samosprávny kraj hľadá kandidáta na obsadenie voľnej pracovnej pozície. Pozrite sa, aké sú požiadavky na záujemcov.

Ilustračný obrázok k článku Chcete pracovať pre Nitriansky samosprávny kraj? TÁTO pozícia je práve voľná
Zdroj: Dnes24.sk

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) hľadá kandidáta na obsadenie pracovnej pozície odborný referent pre investičnú činnosť Odboru dopravy a pozemných komunikácií.

Požiadavky na uchádzača

Uchádzač musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebnej fakulty so zameraním na dopravné stavby, cesty – pozemné komunikácie, cestné hospodárstvo resp. mosty. Uchádzač musí ovládať čítanie výkresov projektovej dokumentácie a posúdenie ich správnosti v súlade s platnou legislatívou, taktiež musí mať znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov a znalosť zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a vykonávacej vyhlášky č.35/1984. Nevyhnutnosťou je aj znalosť platných STN a technických predpisov (podmienok) pre cestné hospodárstvo a mosty.

Potrebná prax

Od záujemcov sa vyžaduje aj minimálne 3-ročná prax v oblasti investičnej činnosti. Ak máte záujem o miesto problém by vám nemalo robiť používanie Microsoft Office: word, excel, outlook, internet, v úrovni pokročilý. Vašimi vlastnosťami by mala byť samostatnosť, zodpovednosť a komunikatívnosť a bezúhonnosť – predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme.

Potrebné doklady

Z dokladov potrebuje žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis a písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby vykonania osobného pohovoru.

„Požadované doklady môžu uchádzači predkladať do podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, príp. zasielať poštou v termíne do 5. mája 2017 na adresu: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja oddelenie riadenia ľudských zdrojov a PaM Rázusova 2A 949 01 Nitra,“ informuje NSK na svojom webe. Ako dodáva uchádzač o pracovnú pozíciu bude po splnení stanovených podmienok pozvaný na pohovor.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie