Rôzne

Chcete prežiť dobrodružstvo a pomáhať iným? Dobrovoľný hasičský zbor vyhlasuje nábor

Miestni dobrovoľní hasiči potrebujú mladú krv. Snažia sa preto osloviť nových adeptov do svojich radov.

Ilustračný obrázok k článku Chcete prežiť dobrodružstvo a pomáhať iným? Dobrovoľný hasičský zbor vyhlasuje nábor
Foto: Rastislav Búgel / Zdroj: Dnes24.sk

„Mesto Topoľčany a Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) mesta Topoľčany týmto oslovuje mladých ľudí so zápalom pre dobrovoľnú prácu v hasičskom zbore. Ide o prácu záslužnú, humánnu, ale aj nebezpečnú,“ informuje radnica mesta Topoľčany na svojom webe.

Dobrovoľní hasiči potrebujú ľudí, ktorí majú pochopenie a chcú pomáhať chrániť životy a majetok občanov.

„Hľadáme stálych členov do hasičského družstva, mechanikov so záľubou v motoroch,“ informuje zverejnený materiál o nábore.

Aké sú hlavné ciele dobrovoľnej požiarnej ochrany v meste Topoľčany? Patrí medzi ne budovanie, organizovanie a zdokonaľovanie dobrovoľného hasičstva v duchu stanov a právnych noriem v oblasti požiarnej ochrany, a to najmä:

  • zásahovej činnosti a technickej pomoci
  • protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom
  • odbornej prípravy, školenia, výcviku a previerok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov
  • výchovy detí a mládeže
  • civilnej ochrany obyvateľstva

Členom DHZ mesta Topoľčany môže byť osoba staršia ako 18 rokov (bezúhonný, dobrý zdravotný stav, technická zručnosť), ktorá nemusí mať trvalý pobyt na území mesta Topoľčany.

„Záujemcovia o členstvo v DHZ mesta Topoľčany sa môžu osobne informovať na Mestskom úrade, Nám. M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, u Ing. Milana Lisého, kanc. č. 110 (vedľa matriky), resp. tel. 038/5340110 alebo e-mailom: milan.lisy@topolcany.sk, v termíne do 30.9.2019,“ informuje mesto na svojom webe.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie