Katarína Jankeje Samospráva

Cvičisko za takmer 14-tisíc eur: Prečo sa oficiálne otvorenie zrušilo?

Mnoho športovcov z Topoľčian bolo nadšených z informácií ohľadne vybudovania nového workout ihriska v Parku Športovcov. Realizácia projektu však neprebehla bezproblémovo.

Ilustračný obrázok k článku Cvičisko za takmer 14-tisíc eur: Prečo sa oficiálne otvorenie zrušilo?
Zdroj: Dnes24.sk

Iniciátormi skvelého nápadu boli športovci z Topoľčian, ktorí chceli úroveň mesta v tejto oblasti zvýšiť. Nápad v nich dozrieval už dlhšie. „Keď to môžu mať iné mestá, prečo nie aj to naše. V Topoľčanoch chýba priestor na tento druh cvičenia, ktorý je stále viac a viac populárny. Každá forma pohybu, nielen táto, pomáha istým spôsobom v prevencii proti kriminalite a iným negatívnym vplyvom,“ prezradil nám Miroslav, jeden z iniciátorov.

Súťaž vyhrala firma z Topoľčian

Športovci sa rozhodli s nápadom osloviť primátora Petra Baláža, výber firmy mal byť v réžii iniciátorov projektu: „Hľadali sme na Slovensku, návrhy od domácich firiem však boli drahé. Oslovili sme aj subjekty v Čechách, nakoniec sme si vybrali tú najkvalitnejšiu, ktorá postavila u susedov desiatky podobných parkov. Suma by však s DPH presiahla určený rozpočet 10 000 eur, z tohto dôvodu nám túto firmu primátor neodsúhlasil.

Vo výberovom konaní nakoniec uspela firma z Topoľčian. Cena celkovej práce je zaujímavá. Ako náš portál informoval primátor mesta Topoľčany Peter Baláž: „Mesto Topoľčany na základe najnižšej cenovej ponuky vybralo firmu AquaMed s.r.o., Topoľčany. S uvedenou firmou bola uzavretá zmluva o dielo na dodávku a montáž oceľovej konštrukcie – exteriérové cvičebné prvky v celkovej sume 8 305,80 eur.“ Nakoľko na výstavbu parku je však nutné vybudovať aj tzv. dopadovú plochu, ktorá je finančne náročná, mesto vytvorilo ďalšiu zmluvu s druhou cenou, opäť s topoľčianskym subjektom. „Dopadové plochy boli vysúťažené zvlášť. Cena za dopadovú plochu je 5 535,36 eur,“ informovala nás Soňa Šrámková, referentka odboru správy majetku a služieb mesta Topoľčany. Mesto teda vynaloží na realizáciu projektu takmer 14-tisíc eur.

Pripomienky sa nezrealizovali

Pôvodný plán realizácie cvičiska od firmy iniciátori pripomienkovali. Išlo o úpravu bradiel na iné miesto, premiestnením by sa uvoľnila hrazda. Zbytočné sa iniciátorom javilo aj namontovanie dvoch kusov steperov. Podľa nich sa nevyužijú. Aj napriek návrhom, sa pripomienky nezakomponovali a park sa vybudoval podľa originálneho nákresu. Odpoveď na otázku prečo sa ihrisko vybudovalo na základe pôvodného plánu nám poskytol zástupca firmy, ktorá daný projekt realizovala: „Pripomienky sme zaznamenali, ale keďže kompetentná osoba z TÜV SÜD, ktoré vydáva potrebné certifikáty mala vlastné pripomienky, zrealizovali sme ich podľa toho. Čo sa týka steperov, teda lavičiek, tie budú slúžiť aj na odpočinok počas cvičenia a pre potenciálnych divákov.

Otvorenie odložili po námietkach

Po zrealizovaní projektu však iniciátori neboli veľmi spokojní: „Dopadová plocha je tam len tak položená, nie je vôbec ukotvená. Druhá vec je hrúbka tyčiek na hrazde. Sú tak tenké, že sa nedajú poriadne uchopiť a na zhyboch budú rezať do ruky,“ informoval Stanislav.

Dané pripomienky boli mestom akceptované a tak sa plánované slávnostné otvorenie odložilo, až kým firma nevymení pôvodné tyčky za hrubšie. „Aj napriek tomu, že tie tyčky sú v súlade so všetkými platnými normami a certifikátmi, berieme na vedomie pripomienky a v rámci dobrých vzťahov a na vlastné náklady ich vymeníme, zrejme v priebehu tohto týždňa. K dopadovej ploche – tá nie je prilepená k betónu práve preto, že sa budú upravovať tyčky. Potom sa plocha prilepí k betónu a po bokoch sa ohraničí plechom, ktorý bude brániť vytrhávaniu podlahy po bokoch,“ vysvetľuje zástupca spoločnosti.

Výber danej firmy sa javí teda ako nie najšťastnejší. „Pokojne sme mohli mať českú firmu, ktorá má množstvo kvalitných referencií s tým, že by sa dala suma znížiť odobratím niektorých doplnkov, poprípade na realizácii mohli spolupracovať dobrovoľníci, čím by cena išla ešte nižšie. Teraz máme drahé nové cvičisko, ktoré treba opraviť. Ešteže firma k tomu pristúpila seriózne a park opraví pred oficiálnym otvorením,“ dodáva Stanislav.

Foto: Workout park Topoľčany

Workout park Topoľčany
6
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie