Dávid Hrdý Kultúra

Dávna minulosť mesta Topoľčany: Tríbečské múzeum mapuje jeho históriu

Pod názvom "Čriepky z histórie Topoľčian" predstaví Tríbečské múzeum život v meste v historických súvislostiach. Výstava bude ladená v niekoľkých tematických celkoch. Potrvá do konca augusta tohto roku.

Ilustračný obrázok k článku Dávna minulosť mesta Topoľčany: Tríbečské múzeum mapuje jeho históriu
Zdroj: TASR

Záujemcovia o históriu mesta Topoľčany budú mať možnosť vidieť archeologické nálezy zo stredoveku objavené počas archeologických výskumov z dávnejšej minulosti a posledného výskumu z roku 2009. „K najatraktív­nejším nálezom patrí vzácna minca Belu III. z 12. storočia, rôzne misky, poháre, zásobnice či džbánky z tohto obdobia,“ informoval historik Tríbečského múzea Bohuš Sasko.

História topoľčianskych trhov

V období novoveku sa život v Topoľčanoch sústreďoval aj na trhoch. Trhy kreovali kolorit mesta, stretávali sa tu obyvatelia zo širokého okolia. Remeselníci združení v cechoch ponúkali svoje výrobky. Cechy a trhy sú na výstave zastúpené rôznymi artefaktmi ako sú cechové pečatidlá, trhlice,artikulami či pracovnými nástrojmi remselníkov apod.

Rodina Stummer a hospodársky život Topoľčian

Rodina Stummer významne ovplyvňovala hospodársky a spoločenský život mesta. Je jej venovaná jedná z častí výstavy. Členovia tejto rodiny sa postarali o rozvoj mesta. Známa je ich charitatívna činnosť a podpora výstavby areálu nemocnice a školy. „Návštevníci môžu vzhliadnuť predmety každodennej potreby pochádzajúce zo sídiel tejto významnej rodiny, výtvarné diela, ale aj armáles – listinu, ktorou bol udelený titul barón Alexandrovi a Augustovi Stummerovi,“ povedal Bohuš Sasko.

Posledná časť výstavy je venovaná vzdelaniu. To je na výstave reprezentované historickou školskou lavicou zo začiatku 20. storočia. Súčasťou sú aj ďalšie exponáty, ktoré dokumentujú školský systém v minulosti. Výstava Čriepky z histórie Topoľčian bola pripravená pri príležitosti 840-teho výročia prvej písomnej zmienky o Topoľčanoch.

Foto: Ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie