Katarína Jankeje Samospráva

Dočká sa Juh námestička? Prečítajte si oficiálnu odpoveď primátora!

Otázka, ktorá sa pretriasa často či už na zastupiteľstvách, alebo aj medzi samotnými obyvateľmi sídliska. Mesto odkleplo predaj pozemkov pod herňou, je vôbec námestíčko ešte reálne?

Ilustračný obrázok k článku Dočká sa Juh námestička? Prečítajte si oficiálnu odpoveď primátora!
Foto: Dávid Hrdý

Vytvoriť malé námestie, teda oddychovú zónu na sídlisku Juh nie je nová myšlienka. Vyše desať rokov obyvatelia tejto časti mesta márne čakajú na miesto, kde sa budú môcť stretnúť a porozprávať so známymi.

Odpredaj parciel sa odklepol

Na poslednom zasadnutí zastupiteľstva sa odklepol predaj pozemku pod budovou herne v cene 15 610 eur, ktorej vlastníkom je podnikateľ Andel. Vyriešili sa tým dlhoročné spory, nakoľko sa o kúpu parciel snažil podnikateľ neúspešne už roky, i napriek predkupnému právu. Ako sa k odpredaju vyjadril primátor Peter Baláž: „Zastupiteľstvo rozhodlo o odpredaji na základe opätovnej žiadosti pána Andela a s podporným stanoviskom mestského výboru č. 3. Zdôrazňujem, že je na výlučnej kompetencii zastupiteľstva rozhodnúť o nakladaní s nehnuteľným majetkom.

Plán je, štúdia nie

V tejto súvislosti vyvstáva opäť otázka či sa sídlisko Juh po rokoch dočká oddychovej zóny. Mesto chce v plánovaní pokračovať. „Podľa platného Územného plánu mesta Topoľčany sa uvažuje s vytvorením námestia medzi ulicami Streďanská, M. Benku, D. Jurkoviča s kompozičným zapojením obchodného centra Kaufland a nákupného strediska Juh. Pred samotnou realizáciou je však v prvom rade potrebné mať vypracovanú štúdiu, následne projektovú dokumentáciu a vydané príslušné povolenia. Následne môže dôjsť k výberu dodávateľa a k samotnej realizácii.“ Na ňu však v rozpočte nie je miesto: „V rozpočte mesta nie je v súčasnosti schválená položka na vypracovanie štúdie.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie