Správy

Hľadajú posilu: Mesto vypísalo výberové konanie na riaditeľa materskej školy

Hľadáte novú výzvu? Práve vás by mohla zaujať pracovná ponuka, ktorú zverejnila radnica.

Ilustračný obrázok k článku Hľadajú posilu: Mesto vypísalo výberové konanie na riaditeľa materskej školy
Zdroj: TASR

„Mesto Topoľčany vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ria­diteľky Materskej školy, Ul. J. Kráľa, Topoľčany,“ informovala radnica prostredníctvom svojho webu.

Záujemca by mal mať za sebou minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti a kvalifikačné predpoklady v súlade s príslušnými zákonmi.

Medzi osobnostné a morálne predpoklady uchádzača patrí napríklad občianska bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony, zdravotná spôsobilosť a ovládanie štátneho jazyka. Samozrejmosťou je znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva a samosprávy a legislatívy v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov. Chýbať by nemalo ani ovládanie práce s počítačom a riadiace a organizačné schopnosti.

Medzi potrebné doklady, ktoré musí uchádzač na pozíciu predložiť, patrí písomná prihláška o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, doklad o dĺžke odbornej a pedagogickej praxe, lekárske potvrdenie a čestné vyhlásenie.

Predpokladaný nástup je prvého septembra na päťročné funkčné obdobie.

Písomnú žiadosť spolu s ostatnými dokladmi treba doručiť do 17. júla na adresu: Mesto Topoľčany – Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany.

Obálku označte heslom: „Výberové konanie – Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany – NEOTVÁRAŤ“

„Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú poţadované podmienky. Ţiadosti zaslané po stanovenom termíne nebudú do výberového konania zaradené,“ informuje radnica.

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta.

Viac informácií nájdete na webe mesta po kliknutí SEM!

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie