Správy

Hľadáte novú vývzu? Mesto ponúka zaujímavú pracovnú pozíciu

Pokiaľ hľadáte novú prácu, topoľčianska radnica ponúka voľné pracovné miesto.

Ilustračný obrázok k článku Hľadáte novú vývzu? Mesto ponúka zaujímavú pracovnú pozíciu
Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0

Ako informovalo vedenie Topoľčian, mesto vyhlásilo pracovný pohovor na obsadenie pracovného miesta referenta verejného obstarávania.

Jedná sa o hlavný pracovný pomer, pričom termín nástupu je dohodou.

Medzi náplň práce budúceho referenta patrí napríklad realizácia celého procesu verejného obstarávania, vrátane elektronického trhoviska, predpríprava a plánovanie VO (rozhodovanie o použití metódy verejného obstarávania). Zadávanie zákaziek, komunikácia s uchádzačmi a posudzovanie a vyhodnocovanie ponúk ako aj zabezpečovanie evidencie, ukladania a ochrany registratúrnych záznamov o verejnom obstarávaní a iné.

Uchádzač by mal mať ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa technického, ekonomického alebo právnického smeru.

Samozrejmosťou je znalosť zákona o verejnom obstarávaní a všeobecná znalosť právnych predpisov vo verejnej správe.

Výhodou je prax v oblasti verejného obstarávania. Uchádzač by mal vedieť pracovať s PC a mal by byť spôsobilý na pracovné úkony v plnom rozsahu. Samozrejmosťou je bezúhonnosť, samostatnosť, diskrétnosť a vysoké pracovné nasadenie. Medzi požiadavky patrí aj vodičský preukaz skupiny B a organizačné zručnosti.

„Písomné prihlášky na pracovný pohovor možno podať v lehote do 13. 07. 2020 do 12,00 hod. v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu v Topoľčanoch, Nám. M. R. Štefánika č. 1/1, 955 01 Topoľčany alebo poštou na adresu mesta Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika č. 1/1, 955 01 Topoľčany. Prihlášku je potrebné podať / doručiť v zalepenej obálke s označením „Sekretariát – pracovný pohovor (referent verejného obstarávania) – neotvárať!“ Rozhodujúci je dátum a čas doručenia obálky na adresu mesta Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika č. 1/1, 955 01 Topoľčany,“ stojí v informáciách o pracovnom pohovore.

Ten bude prebiehať formou písomného testu a osobnostného pohovoru s členmi komisie. Podmienkou postupu na osobnostný pohovor je úspešné absolvovanie písomného testu.

Viac informácií a potrebné kontakty nájdete na webe mesta po kliknutí SEM!

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie