Dávid Hrdý Samospráva

Jesenné upratovanie v meste začalo: Pozrite si jeho harmonogram

Tak, ako každý rok aj v tomto období sa v Topoľčanoch začalo jesenné upratovanie, ktoré potrvá do 27.10. 2013. Pre odpad budú umiestnené kontajnery podľa vopred určeného harmonogramu. Prinášame vám presný rozpis a stanovištia rozmiestňovania odpadových nádob.

Ilustračný obrázok k článku Jesenné upratovanie v meste začalo: Pozrite si jeho harmonogram
Zdroj: Webnoviny.sk

Čo sa bude zbierať?

Predmetom zberu nebude nebezpečný odpad ako napríklad neónové trúbice, chladničky, televízory apod. Ten môžu občania bezplatne a celoročne odovzdať v mestskej kompostárni na Pivovarníckej ulici v Topoľčanoch. Kontajnery nebudú určené pre bioodpad v domovej zástavbe.

Zbierať sa bude objemný odpad, ktorý sa nedá umiestniť do 110 litrových nádob v prípade domových zástavieb alebo do 1 100 litrových na sídliskách.Zbaviť sa tak budeme môcť napríklad starých postelí, nábytku okien či záchodovej misy alebo radiátora.

Od kedy do kedy?

Kontajnery budú rozmiestnené podľa jednotlivých mestských výborov. V určených časových intervaloch budú rozmiestnené v jednotlivých oblastiach a po skončení zberu odvezené.

IBV „Mravenisko“, od 30.9. do 6.10. 2013

ulice Továrnicka, Brezová Malinová, A. Hlinku a Jílemnického


Malé a Veľké Bedzany, od 7.10. do 13.10. 2013


IBV pri Chocine, od 14.10. do 20.10. 2013

ulice Pod Kalváriou, Odbojárov, Tovarnícka, Puškinova, Kalinčiakova


Mestské výbory 1, 2, 3

sídliská Juh, Východ a Stred I., II., „Fko“, ulice Stummerova, Záhradnícka, Pavlovova, F. Kráľa Mieru, Dr. Adámiho, Športovcov, od 21.10. do 27.10. 2013


Zberné miesta

 • ul. Sedmikráskova – oproti obchodu pri trafostanici
 • ul. Rastislavova – na rohu s ul. Sládkovičovou
 • ul. Malinová – na rohu s ul. Brezovou
 • ul. Nezábudkova – pri tenisových kurtoch
 • ul. Mojmírova – 2 ks. kontajnerov pri garážach na rohu s ul. Rastislavovou
 • Malé Bedzany – pod cintorínom-ul. Záhumnie, parčík, za mostom
 • Veľké Bedzany – požiarna zbrojnica, ul. Čerešňová-Kubrická, ul. Broskyňová-otoč autobusu
 • ul. Inovecká – 2 kontajnery budú na každom konci ulice a budú sa každý deň k sebe približovať
 • ul. Jasenská – 2 kontajnery budú na každom konci ulice a budú sa každý deň k sebe približovať
 • ul. Budovateľská – 2 kontajnery budú na každom konci ulice a budú sa každý deň k sebe približovať
 • ul. Družby – zastávka MHD
 • ul. Topoľova – roh s ul. A. Grznára

Sídlisko JUH

 • ul. M. Benku – pri novinovom stánku
 • ul. Ľ. Fullu – vedľa ZŠ pred činžiakom 2699

Sídlisko Východ

 • ul. P.O. Hviezdoslava| pri hokejbalovom ihrisku
 • ul. J Matušku stanovište smetných nádob vedľa činžiaku 2178

Sídlisko Stred I. a II.

 • ul. Palárikova na rohu s ul J. Bottu
 • ul Bernolákova pri činžiaku 2037

Sídlisko F

 • ul. Gogoľova pred garážami
 • ul. Ľ. Podjavorinskej|pri činžiaku 1942

IBV pri nemocnici

 • ulice: Stummerova, Záhradnícka, Pavlovova, Fraňa Krála, Mieru, Dr. Adámiho, Športovcov
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie