Rastislav Búgel Rôzne

Kontrolóri si posvietili na cukrárne a zmrzlinárov: Ktoré prevádzky pochybili v našom okolí?

Hygienici si koncom mája a začiatkom júna posvietili na cukrárenské výrobne a cukrárne po celom Slovensku. Nedostatky našli aj v prevádzkach v Nitre a okolí.

Ilustračný obrázok k článku Kontrolóri si posvietili na cukrárne a zmrzlinárov: Ktoré prevádzky pochybili v našom okolí?
Zdroj: TASR

Kontrolóri z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) tak celkovo preverili 527 prevádzok, pričom pochybenia zistili v 154 prevádzkach. Najviac ich bolo v Trnavskom a Žilinskom kraji, najmenej v Košickom kraji.

Za zistené nedostatky bolo pri kontrolách uložených spolu 107 blokových pokút v celkovej sume 4 390 eur. Taktiež bolo začatých 21 správnych konaní vo veci uloženia pokuty, predpokladaná suma je 7 815 eur.

Zoznam prevádzok v Nitre a okolí so zistenými nedostatkami podľa ÚVZ SR

Veľkopredajňa Úspech, ESO kútik, Štefánikova 3, Nitra

 • nedodržanie chladiaceho reťazca
 • opatrenie: oprava chladiacej vitríny – vykonaná ihneď

Espresso – Café, Kozárovce

 • neoznačenie alergénov na cukrárskych výrobkoch
 • opatrenie: prevádzkovateľ sa zaviazal tento nedostatok odstrániť – ihneď

Tibor Páldi BETTI s.r.o., Želiezovce

 • chýbalo označenie alergénov v zmrzline
 • opatrenie: prevádzkovateľ sa zaviazal tento nedostatok odstrániť – ihneď

Cukráreň AH GASTRO M. R. Štefánika č. 11 Šurany

 • oplachovanie porcovacieho náradia v stojatej vode (po kontrole odstránené a sfunkčnené zariadenie na oplachovanie porcovacieho náradia)
 • predaj 3 druhov zmrzliny jeden deň po dátume spotreby
 • opatrenie: oplachovať porcovacie náradie pod tečúcou vodou- odstrániť zmrzliny po dobe spotreby z predaja

Cukráreň-Kaviareň DOBOŠKA J. Kráľa 12, Topoľčany

 • nepoužívanie pracovného odevu,
 • nedostatky pri manipulácii s nebaleným tovarom

Kaviareň- Cukráreň- Zmrzlináreň SIMETRIA, Nám. M. R. Štefánika 5, Topoľčany

 • pracovník výrobne zmrzliny s nalakovanými dlhými nechtami, bez pokrývky hlavy, bez pracovnej obuvi
 • skladovanie tovaru neštandardného so štandardným
 • skladovanie sypkého tovaru vo vreci priamo na podlahe
 • nevedie sa evidencia z monitorovania teplôt v chladiacich a mraziacich zariadeniach
 • nevedie sa evidencia zo sanitácie náradia a prostredia,
 • nevedie sa evidencia o odbere vzoriek
 • nedostatky v označovaní nebalených potravín,
 • manipulácia s potravinami na ploche, ktorá slúži na ukladanie umytého riadu pri dreze na umývanie stolového riadu

Cukráreň Bonté P. Blahu 19 A Nové Zámky

 • z pracovného prostredia a rúk zamestnancov zistené: Enterobacter, koliformné baktérie
 • opatrenie: vykonávať správne čistenie, sanitáciu a dezinfekciu pracovných plôch a náradia a vykonávať správne umývanie rúk zamestnancov v prevádzke

Cukráreň zmrzlina JADRAN M. R. Štefánika č. 43, Nové Zámky

 • nevedenie evidencie o nameraných teplotách v chladiacich a mraziacich zariadeniach,
 • v steroch z pracovného prostredia a rúk zamestnancov zistené: Enterobacter, koliformné baktérie
 • opatrenie: viesť evidenciu o nameraných teplotách v chladiacich a mraziacich zariadeniach
 • vykonávať správne čistenie, sanitáciu a dezinfekciu pracovných plôch a náradia a vykonávať správne umývanie rúk zamestnancov v prevádzke

CukráreňXXL –64 s.r.o. Kukučínova 8 Nové Zámky

 • cukrárske výrobky po dátume najneskoršej spotreby (6 ks)
 • nevedenie písomnej evidencie o nameraných teplotách v chladiacich a mraziacich zariadeniach
 • opatrenie: stiahnuť výrobky po dátume najneskoršej spotreby z predaja
 • viesť evidenciu o nameraných teplotách v chladiacich a mraziacich zariadeniach

Cukráreň BONITA Ul. J. Kráľa 19 Nové Zámky

 • oplachovanie porcovacieho náradia v stojatej vode
 • tovar – originálne nealkoholické nápoje po dátume minimálnej trvanlivosti 14 kusov,
 • nevedenie evidencie o nameraných teplotách v chladiacich a mraziacich zariadeniach
 • neoznačenie otvorenia predávanej priemyselne vyrábanej zmrzliny
 • opatrenie: oplachovať porcovacie náradie pod tečúcou vodou
 • stiahnuť tovar po dátume minimálnej trvanlivosti z predaja
 • viesť evidenciu o nameraných teplotách v chladiacich a mraziacich zariadeniach

Cukráreň a kaviareňSAMBA Hlavné Námestie č. 7 Nové Zámky

 • oplachovanie porcovacieho náradia v stojatej vode
 • nevedenie evidencie o nameraných teplotách v chladiacich a mraziacich zariadeniach
 • neboli k dispozícii dodacie listy od cukrárskych výrobkov (výroba vo vlastnej výrobni prevádzkovateľa cukrárne)
 • opatrenie: oplachovať porcovacie náradie pod tečúcou vodou
 • viesť evidenciu o nameraných teplotách v chladiacich a mraziacich zariadeniach
 • predložiť dodacie listy od cukrárskych výrobkov

Cukráreň PETRUŠKA M. R. Štefánika Nové Zámky

 • oplachovanie porcovacieho náradia v stojatej vode
 • nepredložené dodacie listy od výrobkov (vlastná výroba cukrárskych výrobkov a zmrzliny)
 • prekročený povolený limit kvasiniek vo vanilkovej zmrzline
 • opatrenie: -oplachovať porcovacie náradie pod tečúcou vodou
 • predložiť dodacie listy od výrobkov
 • dodržiavať správnu výrobnú prax pri výrobe a skladovaní zmrzliny

Rýchle správy

Najčítanejšie