Rastislav Búgel Správy Samospráva

Kraj musel zrušiť topoľčiansky útulok: Jeho klientov presťahovali

Útulok Pod Kalváriou v Topoľčanoch už neposkytuje žiadne sociálne služby. Jeho zriaďovateľ, ktorým je Nitriansky samosprávny kraj (NSK), musel prevádzku zariadenia k 31. októbru 2016 zrušiť, pretože budova, v ktorej útulok sídlil, bola v havarijnom stave.

Ilustračný obrázok k článku Kraj musel zrušiť topoľčiansky útulok:  Jeho klientov presťahovali
Zdroj: TASR

„Dlhodobým problémom bola skutočnosť, že sa zariadenie nachádza v osade, v ktorej sa dlhodobo zdržiavajú spoločensky neprispôsobivé osoby, čo výrazne komplikovalo poskytovanie sociálnych služieb aj ich kvalitu,“ informoval Úrad NSK.

Budova útulku postupne schátrala do takej miery, že bola pre klientov zariadenia i jeho zamestnancov nebezpečná. Podľa slov predsedu NSK Milana Belicu situáciu komplikovala aj skutočnosť, že krajské zariadenie sídlilo v prenajatých mestských priestoroch. „My nemôžeme investovať do cudzieho majetku. V tom je problém. Jednoducho je to prenajatý majetok patriaci mestu verzus kraj. Nie je v našej kompetencii rozhodovať o tom, ako mesto nakladá so svojím majetkom a nemôžeme ich nútiť, aby budovu opravili, ak s ňou majú možno iné plány. V každom prípade situáciu aj s topoľčianskym magistrátom riešime,“ skonštatoval Belica.

Jeho slová potvrdil aj primátor Topoľčian Peter Baláž, podľa ktorého sa podarilo klientov útulku presťahovať do iných krajských i mestských zariadení sociálnych služieb. „NSK sa rozhodol, že zruší zmluvu s mestom Topoľčany, čím zariadenie vlastne zaniklo. Vzniklo také vákuum, lebo klientov, ktorým skončili zmluvy, bolo potrebné umiestniť inde. Viem, že NSK situáciu riešil a niektorým bývalým klientom útulku v súčasnosti pomáha aj mesto Topoľčany. Dokonca dvaja dostanú pridelený sociálny byt tretej kategórie,“ uviedol Baláž.

Podľa slov hovorkyne predsedu NSK Oľgy Prekopovej, bývalo v zrušenom útulku 12 klientov a všetkým bolo ponúknuté náhradné bývanie v iných zariadeniach v rámci Nitrianskeho kraja. „Tým, ktorí prejavili záujem, boli sociálnej služby zabezpečené. Od 1. novembra tohto roku sú traja ľudia v zariadení sociálnych služieb Môj domov v Topoľčanoch, kde boli umiestnení aj ďalší dvaja klienti so zhoršeným zdravotným stavom. Traja sú v Centre sociálnych služieb Vincenta de Paul v Šuranoch a jeden je v nocľahárni v Nitre. Traja klienti sa vrátili k rodine,“ doplnila Prekopová.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie