Lucia Šútorová Samospráva

Kraj podporí školy s praktickým vyučovaním: Cieľom je zvýšiť počet žiakov

Zámerom NSK je zvýšiť počet žiakov na stredných školách s praktickým vyučovaním. Podporiť plánuje viaceré oblasti vzdelávania aj v našom okrese.

Ilustračný obrázok k článku Kraj podporí školy s praktickým vyučovaním: Cieľom je zvýšiť počet žiakov
Zdroj: TASR

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) chce zvýšiť počet žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. V programovom období rokov 2014 až 2020 sa chce preto uchádzať o zdroje z Európskej únie (EÚ) práve na rozvoj vzdelávania a praktickej prípravy, ktorá študentom umožní lepšie uplatnenie na trhu práce.

Nerovnováha na trhu práce

Úrad NSK konštatuje, že analýzy a štúdie v oblasti kvality odborného vzdelávania a prípravy v Nitrianskom kraji dlhodobo poukazujú na nedostatočný podiel praktického vyučovania v rámci vzdelávacích programov. Chýbajú tiež spoločné pracoviská stredných škôl a regionálne významných podnikateľských subjektov. To podľa úradu vedie k prehlbovaniu nerovnováhy na trhu práce a má hlbšie ekonomické a sociálne dosahy v spoločnosti.

Lepšie vybavenie škôl

Kraj chce preto v nasledujúcom období získať z fondov EÚ zdroje, ktoré bude môcť investovať do materiálneho a technického vybavenia škôl a do zlepšenia priestorových podmienok nielen na stredných odborných školách, ale aj v strediskách praktického vyučovania, v školských hospodárstvach a strediskách odbornej praxe. Vyšší územný celok zároveň plánuje pokračovať v podpore systému duálneho vzdelávania.

Oblasti vzdelávania

Do svojich projektových zámerov na budúce roky zaradil NSK predovšetkým podporu vzdelávania v oblasti strojárstva, stavebníctva, nábytkárstva a drevárstva, elektrotechniky a automatizácie, v IKT technológii, v chemickom a automobilovom priemysle, a tiež v poľnohospodár­stve, potravinárstve, obchode a v službách. Snaha o zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní sa bude týkať celkovo 14 škôl v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Levice, Šaľa a Nové Zámky.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie