Lákavá pracovná pozícia! Nitriansky samosprávny kraj hľadá nového člena do svojich radov

Ak sa pozeráte po novom mieste určite by ste mali zbystriť pozornosť. Nitriansky samosprávny kraj vypísal na svojom webe zaujímavú pracovnú pozíciu.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Lákavá pracovná pozícia! Nitriansky samosprávny kraj hľadá nového člena do svojich radov
Foto: Rastislav Búgel

„Nitriansky samosprávny kraj hľadá kandidáta na obsadenie pracovnej pozície kontrolór“ informuje o tom NSK na svojom webe.Nitriansky samosprávny kraj uviedol aj všetky kvalifikačné predpoklady, ktoré by mal mať budúci kontrolór.

Kvalifikačné a iné predpoklady:

  • ukončenie vysokoškolského vzdelania II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru
  • minimálne 3 roky praxe v oblasti následnej finančnej kontroly, v prípade nesplnenia požadovaného smeru vysokoškolského vzdelania 5 rokov praxe
  • ovládanie podvojného účtovníctva – so zameraním na verejnú správu
  • ovládanie práce s PC – Word, Excel, Internet – pokročilý
  • bezúhonnosť – predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme

Ak spĺňate uvedené kritéria, stačí už len poslať požadované doklady. Pripravte si žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, chýbať nesmie ani motivačný list či písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby vykonania osobného pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Všetky potrebné doklady môžu uchádzači predkladať do podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, alebo poslať poštou do 15. marca 2016 na adresu: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, oddelenie riadenia ľudských zdrojov a PaM Rázusova 2A, 949 01 Nitra

„Uchádzač o pracovnú pozíciu – kontrolór po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej bude pozvaný na pohovor,“ uvádza NSK na svojom webe.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk