Mestské kultúrne stredisko hľadá nového pracovníka: Pozrite, či to nie ste práve vy!

Mestské kultúrne stredisko zverejnilo na svojom webe informáciu o výberovom konaní. Prečítajte, na akú pozíciu potrebuje nového človeka.

Katarína Jankeje
Ilustračný obrázok k článku Mestské kultúrne stredisko hľadá nového pracovníka: Pozrite, či to nie ste práve vy!
Foto: Ivan Bučko / Zdroj: Dnes24.sk

Mestské kultúrne stredisko na svojich stránkach zverejnilo nové výberové konanie na obsadenie jedného miesta pre výkon práce vo verejnom záujme na vedúceho ekonomicko – prevádzkového oddelenia Mestského kultúrneho strediska. Pracovný pomer bude na dobu určitú – 1 rok s možnosťou predlženia s nástupom od 20. júla 2015.

Uchádzač by mal mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s ekonomickým zameraním. Mestské kultúrne stredisko ako zamestnávateľ požaduje odborná prax v oblasti ekonomiky a účtovníctva najmenej 10 rokov, ovládanie balíčka Office a internetu, znalosť právnych predpisov v oblasti samosprávy a prax v riadení kolektívu najmenej 5 rokov.

Záujemca musí okrem vyplnenej prihlášky odovzdať kópiu občianskeho preukazu, osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, profesijný životopis. Ďalej sa vyžaduje písomné čestné prehlásenie o tom, že uchádzač je plne spôsobilý na právne úkony a tiež čestné prehlásenie, že uchádzač má prax v riadení kolektívu (popis funkcie a počet riadených zamestnancov).

„Zalepené obálky s označením – „výberové konanie – neotvárať“, môžete podať do 3. júla do 10:00 hod na podateľni Mestského kultúrneho strediska,“ uvádza sa v pokynoch.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk