Dávid Hrdý Samospráva

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo: Futbalový štadión sa bude rekonštruovať!

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch sa včera stretli na ďalšom zasadnutí. Na programe bolo viacero bodov, no najdôležitejším bolo jednoznačne hlasovanie o schválení spoluúčasti mesta na projekte rekonštrukcie futbalového štadióna.

Ilustračný obrázok k článku Mestské zastupiteľstvo rozhodlo: Futbalový štadión sa bude rekonštruovať!
Foto: Dávid Hrdý / Zdroj: Dnes24.sk

Štadión rekonštrukciu potrebuje

Táto téma rozdeľovala občanov a vyvolala mnohé diskusie o rentabilite a opodstatnenosti tejto rekonštrukcie. Na zasadnutí boli prítomní tak názoroví odporcovia, ako aj zástanci tohto kroku. Schválením tohto uznesenia tak mesto definitívne potvrdilo participáciu na celoslovenskej kampani modernizácie futbalových stánkov.

Mesto sa schválením tohto návrhu zaviazalo podieľať sa na rekonštrukcii štadióna 40 percentami, čo predstavuje sumu 500 tisíc eur. Šesťdesiat percent dostane mesto od štátu. Celková výška investície by sa mala vyšplhať na 1.25 milióna eur.a

Predstavitelia našej samosprávy spomínali najmä dobrú finančnú kondíciu nášho mesta, ktorá umožňuje investíciu tohto typu. Futbalový štadión je majetok mesta. Viacero poslancov argumentovalo tým, že zákonnou povinnosťou je takýto majetok zveľaďovať, keďže štadión je v zlom technickom stave.

Názorové rozdiely

Diskusia, ktorá nastala po otvorení tohto bodu schôdze bola dlhá a padali v nej odlišné názory. Poslanci sa však nakoniec priklonili k schváleniu tohto bodu a jednomyseľne odobrilo rekonštrukciu štadióna. „Futbal bude v Topoľčanoch pokračovať bez ohľadu na to, či bude alebo nebude teraz štadión rekonštruovaný. No objekty štadióna bude potrebné postupne opravovať rovnako ako boli nevyhnutné opravy športovej haly, zimného štadióna či krytej plavárne. Po plánovanej rekonštrukcii vzniknú plochy, ktoré sa budú dať komerčne využívať, čo zabezpečí návratnosť investície. Nevyužiť túto príležitosť by bolo obrovskou chybou“, povedal v diskusii o tomto bode zástanca projektu Ľudovít Štros.

Opačný názor mal Alexander Riabov, ktorý oficiálne požiadal o vystúpenie pred poslancami. Tí mu to umožnili a tak predniesol svoje argumenty. Požiadal poslancov, aby sa neunáhlili a zvážili schválenie rekonštrukcie, ktorá zaťaží mestských rozpočet a je nespravodlivá. „Len 63 z 279 opýtaných obyvateľov vie o tomto pripravovanom zámere mesta.Menšie či väčšie výhrady voči takémuto projektu vyjadrilo z celkového počtu opýtaných 200 ľudí. Väčšinu obyvateľov zaujímalo, komu poslanci kvôli uskutočneniu tohto projektu uberú peniaze a ako mesto podporí iné športy“, povedal v diskusii Alexander Riabov.

V diskusii vystúpil aj Pavol Šípoš, predseda Oblastného futbalového zväzu Topoľčany. Ten vytýkal hlavnému odporcovi, prečo nekomunikoval taktiež aj so zástupcami futbalu. Argumentoval tým, že schôdza delegátov na túto tému sa uskutočnila dlho predtým. Za projekt hlasovali s výnimkou jedného všetci delegáti.

Na ťahu je teda ďalej Slovenský futbalový zväz. Tomu mesto doručí schválenie tohto uznesenia a zväz následne vyhlási potrebné výberové konania na spracovanie potrebnej dokumentácie, dodávateľa materiálu apod. Mesto sa bude podieľať najmä na prípravných prácach potrebných k stavbe tribúny.

Zdroj: Global , TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie