Kultúra

Múzeum láka: Ukazuje vodu ako nenahraditeľný priestor pre život, FOTO

Sladkovodné biotopy ako miesta so širokou škálou rozličných druhov rastlín a živočíchov, ktoré oživujú a spestrujú horské, podhorské i nížinné oblasti, predstavuje prvá tohtoročná výstava v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch.

Ilustračný obrázok k článku Múzeum láka: Ukazuje vodu ako nenahraditeľný priestor pre život, FOTO
8
Galéria
Zdroj: TASR

Výstava Voda – nenahraditeľný priestor pre život prezentuje spoločenstvá vodných organizmov typické pre rozličné biotopy stojatých i tečúcich vôd, v ktorom má každý jedinec svoje miesto a funkciu.

Dôležitosť ochrany

Okrem iného poukazuje aj na dôležitosť ochrany vodných ekosystémov, ktoré patria medzi najohrozenejšie. „Ich poškodenie je často nenávratné alebo prinavrátenie do pôvodného stavu býva veľmi nákladné,“ uviedla Lenka Krošláková, zoologička múzea.

Výstava potrvá do 3. marca, určená je nielen žiakom základných a stredných škôl, ale aj deťom materských škôl a záujemcom z radov širokej verejnosti.

Bohatý textový a fotografický materiál prináša informácie nielen o potravných reťazcoch, ale najmä o významných zástupcoch flóry a fauny týchto biotopov. Výstava približuje vodu ako nenahraditeľnú zložku životného prostredia, poukazuje na jej silu pri vytváraní jaskynných priestorov a krasových javov a tiež pri modelovaní reliéfu.

Zoologické preparáty

Obyvateľov dávnych morí a oceánov predstavujú fosílne zvyšky bezstavovcov zastúpených trilobitmi, amonitmi, belemnitmi, lastúrnikmi a koralmi, ale aj stavovcov, ako sú drsnokožce. Obraz o živote v súčasných stojatých i tečúcich vodách a v ich brehových porastoch vytvárajú nielen postery, ale predovšetkým zoologické preparáty doplnené voľne sušenými rastlinami.

Návštevníci majú možnosť dozvedieť sa množstvo informácií o rastlinných a živočíšnych spoločenstvách mokradí, jazier, rybníkov, vodných nádrží, potokov a riek.

Z vystavených predmetov pútajú pozornosť najmä preparáty sladkovodných druhov rýb z dielne preparátora Milana Žiaka z Trnavy, ktoré boli do zbierok múzea nadobudnuté vďaka dotáciám Fondu na podporu umenia. Dve etapy projektu boli realizované v rokoch 2017 a 2018, v minulom roku bolo zakúpených 18 kusov dermoplastických preparátov rýb. Dermoplastické preparáty vtákov, pochádzajúce z dielne fotografa a preparátora Stanislava Harvančíka, doplnia informácie o ostatných zástupcoch fauny okolia vôd.

Foto: ilustračné

Voda – nenahraditeľný priestor pre život
8
Galéria
Zdroj: TASR
Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie