Nedeľa 21. júl 2019 Daniel  21 °C
Rastislav Búgel Správy

Na SPU v Nitre otvorili nové výskumné centrum: Stálo vyše 26 miliónov

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre otvorili nové výskumné centrum AgroBioTech. Jeho výstavba trvala vyše dvoch rokov a vyžiadala si náklady vo výške 26,3 milióna eur.

Ilustračný obrázok k článku Na SPU v Nitre otvorili nové výskumné centrum: Stálo vyše 26 miliónov
Zdroj: TASR

Zo zdrojov Európskej únie bolo hradených takmer 22,4 milióna eur, zo štátneho rozpočtu 2,6 milióna eur. Sumu 1,3 milióna eur poskytol hlavný prijímateľ SPU a jeho partneri zapojení do projektu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenská akadémia vied – Ústav genetiky a biotechnológie rastlín v Nitre. Zmluva o vybudovaní univerzitného výskumného centra bola podpísaná v apríli 2013, implementačná doba končí v závere novembra tohto roka. „Za dva roky sme ukončili rekonštrukciu dvoch pavilónov univerzity, kde na ploche 5800 štvorcových metrov vzniklo výskumné centrum. Je v ňom 30 laboratórií, pričom niektoré pracoviská sú vďaka špičkovej technike unikátne v európskom rozmere,“ skonštatoval rektor SPU Peter Bielik.

Stovky ľudí vo výskume

V novom výskumnom centre vzniklo doteraz 10 nových pracovných miest pre vedecko-výskumných pracovníkov. „Do výskumu sa na univerzite zapája takmer 700 osôb vrátane doktorandov, nové výskumné centrum nám určite pomôže udržať mladých ľudí,“ skonštatoval rektor. Podľa jeho slov bude hlavnou úlohou AgroBioTechu realizovať certifikované analýzy pre hospodársku prax a vo vzdialenej budúcnosti získať certifikácie na akreditované činnosti. Tematicky sa výskumné centrum zameriava na osem ťažiskových oblastí: agrobiológiu, biotechnológie, genetické technológie, agropotravinárstvo, technológie spracovania poľnohospodárskych produktov, agroekológiu, bioenergetiku a bioekonomiku.

Lepšie, ako v nemocnici

Centrum AgroBioTech disponuje podľa jeho riaditeľky Tatiany Bojňanskej unikátnymi prístrojmi a zariadeniami, medzi ktoré patria transmisný elektrónový mikroskop za milión eur, automatizovaná linka pre fenotypovanie rastlín do meracích komôr, analyzátor zloženia ľudského tela, prístroje pre inštrumentálnu senzorickú analýzu – elektronické oko, elektronický nos a elektronický jazyk, ktoré má AgroBioTech v takomto komplexnom zložení pravdepodobne ako jediné centrum v Európe. „Fenotypovacia linka dokáže vytvoriť modelové podmienky, napríklad suchovzdornosť, kde vieme sledovať a komplexne vyhodnotiť správanie sa rastlín, máme splyňovaciu jednotku, ktorá dokáže spracovať akýkoľvek odpad na biopalivo druhej až tretej generácie. Laboratórium výživy ľudí je lepšie vybavené, ako má ktorákoľvek nemocnica. Elektronické oko, nos, jazyk dokážu plne nahradiť človeka, sú dokonca objektívnejšie,“ povedala Bojňanská.

Majú záujem o spoluprácu

Okrem samotných pracovníkov SPU a partnerských organizácií má záujem o spoluprácu v oblasti výskumu viacero organizácií zo Slovenska aj zo zahraničia. „Už dnes máme prihlásených vyše 130 ľudí, ktorí chcú v našich priestoroch robiť výskum, záujemcovia sú dokonca aj z USA,“ skonštatovala. Univerzita má podľa jej slov záujem kontaktovať sa prostredníctvom transferového centra na prax a robiť cielený výskum, ktorého finálnym produktom budú potraviny s pridanou hodnotou, ktoré majú pri konzumácii pozitívny vplyv na zdravie ľudí.

Na SPU v Nitre otvorili nové výskumné centrum: Stálo vyše 26 miliónov
8
Galéria
Zdroj: TASR