LULA Správy Rôzne

Najnovšie údaje: V Nitrianskom kraji sa dlhodobo zvyšuje index starnutia

Ku koncu roka 2016 žilo v Nitrianskom kraji vyše 680-tisíc obyvateľov. Toto sú najnovšie údaje o vekovom zložení.

Ilustračný obrázok k článku Najnovšie údaje: V Nitrianskom kraji sa dlhodobo zvyšuje index starnutia
Zdroj: TASR

V Nitrianskom kraji sa index starnutia ako pomer poproduktívnej a detskej zložky obyvateľstva dlhodobo zvyšuje. Ako informovala Eva Rakovská z pracoviska Štatistického úradu (ŠÚ) SR v Nitre, ku koncu roka 2016 tu dosiahol úroveň 121,6, kým za celú SR predstavuje hodnotu 97,0.

Starnutie obyvateľstva

Index starnutia je rozdielny z pohľadu pohlaví, u mužov dosiahol uvedený ukazovateľ hodnotu 89,6 a u žien hodnotu 155,7. „Dôvod je v rozdielnej početnosti žien vo vyšších vekových kategóriách v dôsledku vyššej úmrtnosti mužov v strednom a vysokom veku. Najvyššie hodnoty indexu starnutia sme zaznamenali v okrese Nové Zámky, a to 132,9 a najnižšie v okrese Šaľa na úrovni 109,3,“ povedala Rakovská.

Priemerný vek

Priemerný vek obyvateľstva Nitrianskeho kraja bol 42 rokov, z toho u mužov 40,1 roka a žien 43,7 roku, pričom bol o 1,6 roka vyšší ako priemer SR. „Vekovo najmladšie boli okresy Šaľa a Nitra s vekovým priemerom 41,3 roku. Najstaršie, čo sa týka priemerného veku obyvateľstva, boli okresy Nové Zámky a Komárno s priemerným vekom 42,5 roka,“ dodala pracovníčka ŠÚ SR v Nitre.

Vekové zloženie

Vekové zloženie obyvateľstva patrí k základným charakteristikám každej populácie, je ovplyvňované pôrodnosťou, úmrtnosťou a migráciou. „Z údajov, ktoré prezentuje ŠÚ SR, vyplýva, že ku koncu roka 2016 žilo v Nitrianskom kraji 680 779 obyvateľov. Z tohto počtu v predproduktívnom veku, teda od nula do 14 rokov bolo 91 639 obyvateľov, čo tvorilo 13,5 percenta (%). V produktívnom veku od 15 do 64 rokov bolo 477 731 obyvateľov, čo predstavuje 70,2 % z celkového počtu a v poproduktívnom veku, teda obyvateľstvo 65-ročné a staršie bolo 16,3 %, čo predstavuje 111 409 osôb,“ vysvetlila Rakovská.

„V rámci okresov Nitrianskeho kraja najväčšie zastúpenie detskej zložky populácie bolo v okrese Nitra vo výške 14,3 % a v poproduktívnom veku bolo najviac obyvateľov v okrese Zlaté Moravce, a to 17,1 %,“ ukončila.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie