Dávid Hrdý Správy

Nepríjemné zistenia z okresu: Svadieb je menej, rozvodov viac!

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil nelichotivé štatistiky o našom okrese. Ukázalo sa, že počet sobášov klesá, stúpa miera rozvodovosti, stúpa aj úmrtnosť a celkovo nastáva výrazný úbytok obyvateľstva v našom okrese.

Ilustračný obrázok k článku Nepríjemné zistenia z okresu: Svadieb je menej, rozvodov viac!
Zdroj: TASR

Vysoká úmrtnosť ,nízka pôrodnosť

Najvýraznejším negatívnym trendom v Topoľčianskom okrese je vysoká miera úmrtnosti. Tá dosahuje 11,21 úmrtí na 1000 obyvateľov. Je to viac ako je priemer Nitrianskeho kraja a aj celoslovenský priemer (9,7). Nitriansky kraj má najvyššiu mieru úmrtnosti, ktorá dosahuje 11,16.

V roku 2012 v ňom zomrelo 7 687 ľudí. Nitriansky kraj spolu s Trenčianskym krajom patrí k regiónom s najmenšou mierou pôrodnosti. Tá sa v Nitrianskom kraji pohybuje na úrovni 8,7 na 1000 obyvateľov. V Topoľčianskom okrese je ešte nižšia, a to 8,2.

Viac rozvodov, menej sobášov

Čo sa týka sobášnosti v Nitrianskom kraji uzavrelo manželstvo 2 923 obyvateľov. Je to nárast o 6 sobášov oproti predchádzajúcemu roku. Najviac uzavretých sobášov je vo vekovej kategórií 25 až 29 rokov tak u ženích ako i u nevesty. Sobášnosť v okrese Topoľčany sa pohybuje na hranici 4,4 sobášov na 1000 obyvateľov. Je to menej ako celoslovenský priemer.

V roku 2012 bolo v kraji zaznamenaných 1 503 rozvodov. Smutné konštatovanie je, že až 97 ,6 % z podaných návrhov na rozvod manželstva sa skončilo rozvodom. V našom okrese sa miera rozvodovosti pohybuje na úrovni 2,1 rozvodov na 1000 obyvateľov čo je viac ako je celoslovenský priemer (2,02).

Okres pomaly vymiera

Muži sa v Nitrianskom kraji dožívajú v priemere 71 a pol rokov a ženy 79 rokov. Priemerný vek obyvateľov v našom okrese je 41 rokov. Index starnutia je 105%, čo je vysoko nad celoslovenským priemerom (85,5%). Úbytok v Topoľčianskom okrese klesol na 2,3 na 1000 obyvateľov za rok.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie