Nezamestnanosť v okrese Topoľčany: O prácu sa uchádza vyše 5000 ľudí

Pozreli sme sa na štatistiky o nezamestnanosti v topoľčianskom okrese. Pozitívnym je mierny pokles nezamestnaných, avšak Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch stále eviduje viac ako 5000 nezamestnaných

Dávid Hrdý
Ilustračný obrázok k článku Nezamestnanosť v okrese Topoľčany: O prácu sa uchádza vyše 5000 ľudí
Zdroj: TASR

Podľa údajov zverejnených ÚPSVaR k 30.4.2013 počet uchádzačov o prácu dosiahol číslo 5304. Pozitívny je klesajúci trend. Oproti marcu 2013 klesla nezamestnanosť z 13,05 % na 12,75 % v apríli. Čo znamená, že prácu si našlo 269 obyvateľov okresu Topoľčany. Naopak do evidencie nezamestnaných pribudlo 209 nových uchádzačov o prácu.

Štatistiky uvádzajú aj skupinu nedisponibilných uchádzačov. Do evidencie sa nezapočítavajú občania, ktorí sú práceneschopní či pripravujúci sa na zamestnanie. Tých bolo ku koncu mesiaca apríl spolu 442. Problema­tickým fenoménom na Slovensku, ale i v celej Európe je nezamestnanosť mladých ľudí. Čo sa týka topoľčianskeho okresu v mesiaci apríl pribudlo do evidencie 77 nezamestnaných ľudí vo veku od 20–29 rokov.

Evidovaná nezamestnanosť v Nitrianskom kraji je na úrovni 14,2 %. Z hľadiska celoslovenského priemeru (14,41% ) sa mu približuje. Z pohľadu všetkých miest v Nitrianskom kraji je na tom najhoršie Komárno s 19,33% nezamestnaných, za ním nasledujú Levice s 15,82 %, Nové Zámky s 15,07 %, Topoľčany s 12,75 % a Zlaté Moravce s 12,28%. Najnižšie miera nezamestnanosti je v Šali, a to 12,01 %.

Poznámka: Údaje sú uvádzané ÚPSVaR k 30.4.2013

Foto: Ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk