Dávid Hrdý Samospráva

O nielen bytovej výstavbe s primátorom Petrom Balážom: Ako sa mesto stavia k neprispôsobivým občanom?

Téma výstavby nových sociálnych bytov vyvolala veľkú dávku nevôle. Stavajú sa byty naozaj iba pre tzv. neprispôsobivých občanov z ulice Pod Kalváriou? Pýtali sme sa primátora Petra Baláža.

Ilustračný obrázok k článku O nielen bytovej výstavbe s primátorom Petrom Balážom: Ako sa mesto stavia k neprispôsobivým občanom?
Zdroj: TASR

V našich otázkach sme sa najviac zaujímali o výstavbu sociálnych bytov na ulici Pod Kalváriou. Keďže sme sa stretli s názormi, že byty sa opätovne stavajú iba tzv. neprispôsobivým občanom, zaujímalo nás aká je realita. Ale i to, či sa plánuje aj ďalšia výstavba štandardných bytov alebo ako mesto postupuje proti devastovaniu jeho majetku.

Prečo sa vlastne mesto rozhodlo postaviť tieto byty?

P.B. : Mesto má schválený Program rozvoja bývania, ktorý plní. Program rozvoja bývania bol schválený MsZ dňa 9.12.2009, pričom stav plnenia Programu rozvoja bývania sa každoročne v štvrtom štvrťroku prehodnocuje a aktualizuje zvlášť na nasledujúci rok.

Myslíte si, že výstavbou sociálnych bytov a vyčlenením prispôsobivejších nájomníkov sa problém devastovania majetku mesta vyrieši? Aké konkrétne kroky mesto podnikne a podniká k tomu, aby sa zabránilo ničeniu nových bytov a majetku mesta?

P.B. : Devastovanie majetku mesta sa žiaľ stáva i v centre a nielen na ulici Pod Kalváriou, kde musí mesto následne vynaložiť finančné prostriedky aj na opravu bytov v centre mesta. Mesto pri ochrane mestského majetku využíva všetky zákonné spôsoby určené na ochranu majetku mesta, t.j. najmä súdne konanie.

Ako vnímate problémových obyvateľov na ulici Pod Kalváriou ako primátor, ale aj ako občan mesta Topoľčany? Kde si myslíte,že je najväčší problém týchto ľudí?

P.B. : Mojou základnou povinnosťou, ako primátora mesta je vnímať všetkých občanov s trvalým pobytom v meste Topoľčany rovnakým spôsobom, t.j. v súlade s Ústavou SR, ako občanov s rovnakými právami. Môj občiansky postoj k týmto občanom je taktiež determinovaný Ústavou SR. Najväčším problémom rómskeho obyvateľstva v SR je ich úroveň dosiahnutého vzdelania.

Razantný postup proti neprispôsobivým občanom zvolilo mesto Partizánske. Pristúpilo napríklad k deložovaniu problémových občanov. Neuvažuje aj mesto Topoľčany nad podobnou taktikou napríklad v prípadoch neplatenia nájomného?

P.B.: Mesto Topoľčany postupuje dosť razantne voči nájomcom, ktorý neplatia nájomné, a to tak, že dochádza k ich deložovaniu cestou súdneho exekútora ( za posledných 5 rokov bolo vydeložovaných, resp. zrušená a neuzatvorená nájomná zmluva s 83 nájomníkmi I. a II. kategórie a v 28 prípadoch v V. kategórii – Pod kalváriou – Cukrovar). Na deložovanie nájomníka neplatiča však musí dať súhlas súd, čo je zdĺhavejší proces.

Občania sa sťažujú, že sa neprispôsobivým neustále stavajú nové byty. Je to podľa Vás tak?

P.B. : Nesúhlasím s Vaším názorom, že sa neprispôsobivým neustále stavajú nové byty.

Čo v prípade, ak v týchto nových sociálnych bytoch aj napriek tomu, že nájomník bude vybraný komisiou sa nebude správať podľa stanovených pravidiel? Čiže bude devastovať majetok mesta alebo neplatiť nájomné. Bude mesto postupovať razantne?

P.B. : V nových sociálnych bytoch bude zriadený inštitút osobitného príjemcu a budú spracované kritéria odsúhlasené v Mestskom zastupiteľstve.

Ako je to s výstavbou bytov pre rodiny v celom meste Topoľčany? Plánuje sa nejaká? Ak áno, koľko bytov by malo byť postavených?

P.B. : Mesto Topoľčany od decembra roku 2001 odovzdalo do užívania nájomníkom byty v počte 611 v novostavbách, a to na sídlisku STRED II. a JUH (Kalufland a Nábrežie). V súčasnosti sa spracúva architektonická štúdia využiteľnosti budovy bývalého MsÚ na Bernolákovej ulici, ktorej cieľom je vytvorenie bytových priestorov v predmetnom objekte.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie