LULA Rôzne

Objednávate si jedlo z donášky? V TOMTO prípade platiť za obal nemusíte!

Kedy platiť za obal jedla a kedy nie? Odpoveď Slovenskej obchodnej inšpekcie vás možno prekvapí.

Ilustračný obrázok k článku Objednávate si jedlo z donášky? V TOMTO prípade platiť za obal nemusíte!
Zdroj: TASR

Slovenská obchodná inšpekcia odhalila pravdu ohľadom platenia za obal jedla z reštauračných zariadení. Informovať verejnosť sa rozhodla SOI na základe množiacich sa otázok podnikateľských subjektov a spotrebiteľov, týkajúcich sa oprávnenosti účtovania obalov na jedlo v gastro prevádzkach a donáškovej službe.

Odpoveď Slovenskej obchodnej inšpekcie vychádza zo zákona. „Podľa § 17 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, predávajúci je povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci,“ uvádza SOI na svojom webe.

Gastro prevádzky

„V prípade gastro prevádzok si predávajúci splní povinnosť poskytnutia vhodného nezávadného obalu tým, že spotrebiteľovi podá objednané jedlo na tanieri (či už plastovom alebo porcelánovom) a ak spotrebiteľ požaduje akýkoľvek iný obal, v ktorom by si jedlo mohol odniesť, môže predávajúci takýto obal účtovať,“ vysvetľuje Slovenská obchodná inšpekcia na webe. Ako dodáva, je však potrebné, aby bol spotrebiteľ o cene takéhoto obalu vopred vhodnou formou informovaný, napr. v cenníku.

Ako je to s donáškou?

Ako je to však keď si jedlo objednávate? Ako sa uvádza na stránke SOI, pri predaji jedla prostredníctvom rozvozu a donášky nejde o konzumáciu objednaného jedla priamo v prevádzkovej jednotke predávajúceho. Naopak, objednané jedlo je spotrebiteľovi doručené na dohodnuté miesto.

„V tomto prípade platí, že povinnosť predávajúceho baliť výrobok do hygienicky nezávadných obalov nemôže byť splnená podaním jedla spotrebiteľovi na tanieri tak, ako v gastro prevádzke určenej na priamu konzumáciu jedla,“ prezradila Slovenská obchodná inšpekcia.

Ako uvádza ďalej, poskytnutie hygienicky nezávadného obalu je navyše nevyhnutnou podmienkou na to, aby bolo objednané jedlo doručené spotrebiteľovi v požadovanej kvalite.

„Z uvedeného dôvodu je predávajúci pri rozvoze a donáške jedla povinný poskytnúť spotrebiteľovi hygienicky nezávadný obal. Náklady na obalový materiál/zabalenie výrobku znáša v tomto prípade predávajúci,“ doplnila Slovenská obchodná inšpekcia na svojej stránke.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie