Pribudnú tisíce pracovných miest pre mladých a každý dostane kvalitnú pracovnú ponuku

Toto sľubuje ministerstvo práce. Odôvodňuje to tým, že až každý tretí Slovák do 25 rokov nemá prácu. Podľa analytičky je návrat k dobrým číslam zatiaľ v nedohľadne. Vďaka projektom ministerstva práce by mali pribudnúť tisíce pracovných miest pre absolventov.

Jaroslav Dodok

Taktiež chce zabezpečiť, aby každý do 25 rokov dostal kvalitnú pracovnú ponuku či aspoň stáž.

Problémom sú neprepojené školy s trhom práce a chýbajúca prax

Podľa údajov Eurostatu z apríla tohto roka máme piatu najvyššiu nezamestnanosť mladých v Európskej únii – 33,6 %. Prečo majú mladí Slováci problém uplatniť sa na trhu práce? Analytička Poštovej banky Eva Sadovská pre student24.sk vraví, že dôvodom nie je iba kríza a horší ekonomický vývoj.

„V prípade Slovenska ale nemožno zabúdať ani na pretrvávajúce slabé prepojenie medzi vzdelávacím systémom a trhom práce. Vysoký podiel nezamestnaných mladých tvoria absolventi s nedostatkom praxe a s chýbajúcimi pracovnými návykmi. Firmy pri pohovoroch s nimi narážajú v nemalej miere aj na ich nereálne požiadavky (nielen ohľadom platu) či slabé jazykové znalosti.“

Návrat k dobrým číslam v nedohľadne

Preto podľa analytičky o tom, či nezamestnanosť mladých v najbližších rokoch poklesne, rozhodne „vývoj ekonomickej situácie ako i tempo zlepšovania prepojenia trhu práce so vzdelávacím systémom. Obávam sa, že návrat na predkrízové úrovne, keď bola bez práce cca pätina mladých, je zatiaľ v nedohľadne.“

Ministerstvo školstva zamestnanosť nerieši

Otázku o tom, čo plánujú urobiť, aby sa zamestnanosť absolventov škôl zvýšila, sme poslali na ministerstvo školstva a tiež ministerstvo práce.

Hovorca ministra školstva Michal Kaliňák nám odpovedal, že ministerstvo školstva zamestnanosť absolventov nerieši: „Jeho úlohou je predovšetkým vytvárať podmienky, ktoré umožnia pripraviť kvalitného absolventa pre zamestnávateľa, a to v súlade s požiadavkami trhu prace, t.z. riešia ich zamestnateľnosť, nie zamestnanosť."

Vzniknúť by malo až 14 000 pracovných miest

Naproti tomu, Veronika Husárová z ministerstva práce nám poslala dve strany o opatreniach, ktorými plánuje rezort znížiť nezamestnanosť mladých.

Na konci minulého roka ministerstvo pripravilo dva národné projekty na podporu vytvárania pracovných miest vo verejnom a súkromnom sektore pre mladých nezamestnaných do 29 rokov s rozpočtom 70 mil. eur. „Predpokladáme, že cez tieto projekty sa podarí vytvoriť až 14 000 pracovných miest. Pridanou hodnotou týchto nových miest je garancia udržateľnosti pracovného miesta.“ Ak zamestnávateľ získa príspevok, tak mladý človek uňho musí pracovať minimálne 18 mesiacov.

Všetci mladí dostanú kvalitnú pracovnú ponuku

Ministerstvo práce medzi plánmi uviedlo aj to, že spolu s ministerstvom školstva do konca roka pripraví systém zavedenia záruky pre mladých ľudí do 25 rokov: „Systém by mal zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia vo veku do 25 rokov dostali kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže v lehote štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelania a mal by byť financovaný z prostriedkov E­Ú.“

Studen24.sk/Kornel Kubík

Zdroj: Dnes24.sk