Katarína Jankeje Samospráva

Primátor aj poslanci zložia sľuby: TOTO ich čaká na ustanovujúcom zastupiteľstve!

Staronový primátor a poslanci už o pár dní zložia svoje sľuby a tak prevezmú opraty nad našim mestom na najbližšie štyri roky. Stane sa tak na ustanovujúcom Mestskom zastupiteľstve, ktorého program už poznáme. Čo všetko ich čaká?

Ilustračný obrázok k článku Primátor aj poslanci zložia sľuby: TOTO ich čaká na ustanovujúcom zastupiteľstve!
Foto: Katarína Jankeje

Staronový primátor Peter Baláž zvolal ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch na piatok 12. decembra o 14:00. To prebehne už tradične vo veľkej zasadačke na Mestskom úrade. Baláž a 21 poslancov tak niekoľko dní pred Vianocami zložia sľub v zmysle zákona o obecnom zriadení, čím sa ujmú svojej funkcie.

Okrem skladania sľubov nových poslancov, sa zastupiteľstvo bude venovať viacerým bodom:

 • Správa predsedu Mestskej volebnej komisie Topoľčany o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie osvedčení o zvolení
 • Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
 • Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
 • Vystúpenie novozvoleného primátora mesta
 • Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 • Informácia primátora mesta o poverení poslanca MsZ zastupovaním primátora v súlade s § 13 b zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
 • Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
 • Návrh na zriadenie odborných komisií MsZ, voľba predsedov, členov z radov poslancov a členov odborníkov z radov občanov
 • Návrh na zriadenie výborov mestských častí
 • Návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • Určenie platu primátora
 • Schválenie odmeny zástupcu primátora
 • Návrh na poverenie poslancov MsZ na výkon občianskych obradov
 • Doplnenie členov školských rád v meste Topoľčany z radov poslancov
 • Orientačný časový plán zasadnutí MsR a MsZ
 • Návrh na doplnenie komisie pre vybavovanie sťažností v zmysle čl. 5 Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Topoľčany
 • Diskusia
 • Záver

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie