Katarína Jankeje Správy

Program rozvoja obce je dôležitý: Zapojiť do tvorby sa môže každý!

Od začiatku nového roka platí novela zákona o podpore regionálneho rozvoja. Program je dôležitý pre každú obec či mesto, zapojiť do tvorby sa môže každý občan.

Ilustračný obrázok k článku Program rozvoja obce je dôležitý: Zapojiť do tvorby sa môže každý!
Foto: Dávid Hrdý

Každá obec by mala mať schválený rozvojový dokument, ktorý bude hovoriť o tom, odkiaľ a kam daná obec smeruje a aké sú jej priority. Aspoň tak to predpokladá zákon o podpore regionálneho rozvoja, ktorý nedávno prešiel novelou účinnou od 1. januára 2015. „Tak ako je dôležité, aby v súkromnej sfére mal podnik vypracovaný podnikateľský plán, na úrovni samosprávy, je to program rozvoja obce. Každá obec, ktorá má takýto program vypracovaný, vie jasne povedať, aké sú jej priority a čo k tomu potrebuje zrealizovať,“ osvetľuje dôležitosť dokumentu Denis Kristek, riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko.

Zapojiť sa môže každý

Mnohí obyvatelia sa však o takomto dokumente nikdy nepočuli. „Je chybou, pokiaľ do tvorby programu nie sú zapojení samotní obyvatelia, je to predovšetkým dokument pre nich, mala by s ním byť oboznámená celá obec. Každý obyvateľ ho má možnosť pripomienkovať. Zároveň nie je dobré, ak daný dokument je vypracovaný a potom „hodený do šuflíka“. S dokumentom treba pracovať, aktualizovať ho, ale hlavne vyhodnocovať či sa zrealizovalo všetko, čo bolo naplánované“, vysvetľuje Kristek.

Čas do konca roka

Novela zákona zavádza niektoré zmeny pri tvorbe programu rozvoja obce. Napríklad novú štruktúru dokumentu doplnenú o realizačnú časť, ako aj možnosť tvorby spoločných programov rozvoja obcí. „ Áno, štruktúra programu sa mení, nie však výrazne. Dôležité je však povedať, že obce musia svoje programy rozvoja aktualizovať podľa novely zákona do 31. decembra 2015. Napomáha k tomu metodika na vypracovanie PHSR z dielne Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorá uľahčuje prácu pri vytváraní programu,“ dodáva Kristek.

Foto: ilustračné

Rýchle správy

Najčítanejšie