LULA Rôzne

RADÍME: Pri zrážke so zverou je povinnosťou vodiča vždy privolať aj políciu

Jesenné obdobie so sebou prináša okrem šmykľavej cesty aj vyššie riziko stretu so zverou. Vodiči, takéto sú vaše povinnosti pri škodovej udalosti.

Ilustračný obrázok k článku RADÍME: Pri zrážke so zverou je povinnosťou vodiča vždy privolať aj políciu
Zdroj: pixabay.com

Jesenné obdobie a chladnejšie počasie si vyžadujú od vodičov ostražitosť. Okrem šmykľavej cesty, hmly hrozí vodičom aj stret so zverou.

Poškodenie čelného skla vozidla kamienkom odletujúcim spod kolies cudzieho auta je poistnou udalosťou, za ktorú väčšina poisťovní poskytuje poistné plnenie z havarijného poistenia, a to podľa výšky spoluúčasti. Ak výška škody nepresahuje 4000 eur, netreba privolať políciu. Ak však dôjde k stretu so zverou, ide síce rovnako o poistnú udalosť s obdobným postupom, no len zdokumentovať udalosť nestačí.

Povinnosti vodiča

„Pri strete so zverou je povinnosťou vodiča vždy privolať aj políciu. A to bez ohľadu na výšku škody a bez ohľadu, či je vozidlo v osobnom vlastníctve, alebo na operatívny lízing. Samozrejme, v prípade operatívneho lízingu už následne preberá komunikovanie s poisťovňou lízingová spoločnosť,“ tvrdí Peter Kundlák, technický riaditeľ lízingovej spoločnosti.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie zahŕňa škody spôsobené na vlastnom vozidle. Ide teda o škodu na aute pri strete s iným účastníkom dopravnej nehody, prípadne s iným predmetom alebo zverou. Patrí sem však aj odcudzenie vozidla či jeho časti, vandalizmus, živelná udalosť, napríklad požiar, výbuch, úder blesku, povodeň, záplavy, zosuv pôdy alebo skál, zrútenie nejakého predmetu na auto a podobne. Poistenie platí klientovi na celom území Európy.

Krytie poistky

Havarijná poistka však obvykle nekryje celú škodu a vyžaduje spoluúčasť. Výška spoluúčasti sa odvíja od ceny poistky. Čím je vyššia cena poistky, tým je spoluúčasť nižšia, až nulová. Podľa Kundláka poisťovňu hlavne zaujíma, ako k nehode došlo a či sa na danú poistnú udalosť vzťahuje poistné krytie.

„V prípade jazdy cez les či územie označené výstražnou značkou upozorňujúcou na lesnú zver, je potrebné prispôsobiť rýchlosť. Už 80 km/hod. dokáže spôsobiť posádke smrteľný úraz. Obdobne, ak zver zazrieme na ceste, je potrebné znížiť rýchlosť, stlmiť svetlá a radšej ju odplašiť trúbením,“ radí Kundlák.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie