Rastislav Búgel Správy

Radnica chce predať časť budov na Misionárskej: Peniaze by mali putovať na rekonštrukciu zvyšných domov

Nitrianska radnica predá časť bytových domov na Misionárskej ulici. Z celkového komplexu pozostávajúceho zo siedmich domov chce magistrát predať prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže (OVS) tri objekty.

Ilustračný obrázok k článku Radnica chce predať časť budov na Misionárskej: Peniaze by mali putovať na rekonštrukciu zvyšných domov
Zdroj: Dnes24.sk

Z výťažku z predaja potom chce zrekonštruovať zvyšné budovy, ktoré zostanú vo vlastníctve mesta. Celý komplex donedávna slúžil ako domy opatrovateľskej služby, v ktorých boli nájomné byty pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Výstavba bytových domov bola ukončená v roku 1929 v rámci súboru stavby takzvaných Krajinských domkov. Všetky stoja v pamiatkovej zóne a v minulosti boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Dlhodobo sú vo veľmi zlom technickom stave, ktorý si vyžaduje okamžitú rekonštrukciu všetkých domov i bytov. Cena stavebných prác pri obnove a oprave kultúrnej pamiatky je však taká vysoká, že magistrát na ňu vo svojom rozpočte už niekoľko rokov nevie nájsť peniaze.

Vyše pol milióna

Mesto sa preto rozhodlo domy na Misionárskej ulici 7, 9 a 11 predať. „Mestské zastupiteľstvo schválilo OVS a jej podmienky. Tie sú nastavené tak, že z očakávaného príjmu z predaja tých príslušných budov by sa mala rekonštruovať zvyšná časť budov, teda stavby na Misionárskej ulici 1, 3, 5, a 13, ktoré zostanú v majetku mesta. To znamená, že sčasti sa zbavíme vlastníctva niektorých objektov, aby sme mohli tie zostávajúce zrekonštruovať a využívať ich na pôvodný účel,“ vysvetlil prednosta mestského úradu Igor Kršiak. Ako pripomenul podmienky OVS sú nastavené tak, aby predané bytové domy slúžili aj naďalej na bývanie. Záujemcovia o kúpu budov sa môžu do OVS zapojiť od 3. do 18. decembra. Cenu predávaných objektov určil znalecký posudok na sumu 584 243,75 eura bez DPH.

Hodnota pamiatky stúpa

Úspešný uchádzač o kúpu budov na Misionárskej ulici musí pri následnej rekonštrukcii počítať aj s tým, že Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) v Nitre môže pred začatím obnovy kultúrnej pamiatky požadovať vykonanie architektonicko-historického výskumu a spracovanie projektovej dokumentácie obnovy. Ako sa v stanovisku KPÚ uvádza, bytové domy obytného súboru na Misionárskej ulici predstavujú výnimočne dobre zachovaný príklad riešenia tohto typu stavby v období ranej moderny. Podľa KPÚ hodnota pamiatky vzhľadom na jej autenticitu stúpa, a to aj vďaka jej zakotveniu v danom urbanistickom súbore a tiež preto, že objekt si počas celej svojej existencie zachoval pôvodnú funkciu a nedošlo k vážnejším zásahom do jeho celistvosti.

Foto: ilustračné

Bytové domy na Misionárskej ulici
28
Galéria
Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie