Radnica hľadá nových ľudí: Prečítajte si, koho potrebuje!

Mesto Topoľčany zverejnilo na svojom webe informáciu o dvoch výberových konaniach. Obsadiť chce miesta riaditeliek materských škôl.

Katarína Jankeje
Ilustračný obrázok k článku Radnica hľadá nových ľudí: Prečítajte si, koho potrebuje!
Foto: Ivan Bučko / Zdroj: Dnes24.sk

Topoľčianska radnica na svojich stránkach zverejnila nové výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľ/riadi­teľka pre materskú školu na Gagarinovej ulici a na ulici Janka Kráľa.

Uchádzač pre obe mieste by mal mať ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého stupňa, alebo úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre materské školy. Mesto Topoľčany ako zamestnávateľ požaduje odborná prax v pedagogickej oblasti najmenej 5 rokov, ako aj kvalifikačné predpoklady, odbornú a pedagogickú spôsobilosť a profesijné kompetencie v zmysle zákona o pedagogických zamestnancoch.

Záujemca musí okrem vyplnenej žiadosti odovzdať osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy i profesijný životopis. Ďalej sa vyžaduje doklad o dĺžke odbornej a pedagogickej praxe.

Zalepené obálky môžete podať do 31. júla do 14:00 hod. na podateľni na Mestskom úrade, alebo poslať poštou,“ uvádza sa v pokynoch. Kompletné informácie nájdete na webe mesta.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk