Správy Práca

Radnica zverejnila výberové konanie: Chcete byť náčelníkom Mestskej polície?

Topoľčianska radnica zverejnila zaujímavý oznam. Na jej webe môžete nájsť výberové konanie na pozíciu náčelníka Mestskej polície mesta Topoľčany.

Ilustračný obrázok k článku Radnica zverejnila výberové konanie: Chcete byť náčelníkom Mestskej polície?
Foto: Katarína Jankeje

Chceli by ste sa stať prvým mužom mestskej polície nášho mesta? Máte jedinečnú príležitosť. Na webe radnice pribudlo „Výberové konanie – Náčelník Mestskej polície mesta Topoľčany.“ Nástup je plánovaný od 01. 02. 2019 a pracovný pomer je na dobu neurčitú.

Hlavným kvalifikačným predpokladom na obsadenie pozície je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa . Vo výberovom konaní nájdeme aj výpis iných požiadaviek na uchádzača:

 • prax v riadení kolektívu najmenej 5 rokov
 • ovládanie PC, Windows, Excel, Word, internet
 • znalosť právnych noriem v oblasti najmä zákona č. 369/1990 Zb., č. 564/1991 Zb.,

  č. 372/1990 Zb. v znení nesk. predpisov , znalosť legislatívy v cestnej premávke

 • komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť, organizačné a riadiace schopnosti
 • flexibilita, koncepčné myslenie
 • bezúhonnosť
 • telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície
 • vodičský preukaz skupiny „B“
 • zbrojný preukaz je výhodou
 • výhodou sú skúsenosti v oblasti riešenia priestupkov

Význam kvalifikačných požiadaviek na uchádzača je v tomto poradí: 1. vzdelanie, 2. odborná prax, 3. riadenie kolektívu. Uchádzač musí odovzdať tieto dokumenty: písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní, kópia občianskeho preukazu, osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (možnosť predloženia až pri výberovom konaní), profesijný životopis, písomné čestné prehlásenie o tom, že uchádzač je plne spôsobilý na právne úkony a o pravdivosti všetkých údajov, predloženie návrhu koncepcie činnosti Mestskej polície Topoľčany a súhlas so spracovaním osobných údajov.

„Písomné prihlášky do výberového konania možno podať do 10. januára 2019 do 12,00 hod. v podateľni Mestského úradu, Nám. M. R. Štefánika č. 1, 955 01, Topoľčany,“ informuje mesto vo výberovom konaní. Prihlášku je treba podať v zalepenej obálke s označením „Sekretariát – výberové konanie(MsP) – neotvárať!“.

Uchádzač, ktorý splní predpoklady, výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie