Katarína Jankeje Krimi

Rodičovské byty či domáce pivnice: Aj tieto miesta mládež využíva na opíjanie sa v Topoľčanoch!

Problém, s ktorým bohužiaľ musí bojovať nejeden rodič je požívanie alkoholu u detí. Niektorí mladiství sa však ani neunúvajú opustiť domov, radšej využijú domácu pivnicu či garáž.

Ilustračný obrázok k článku Rodičovské byty či domáce pivnice: Aj tieto miesta mládež využíva na opíjanie sa v Topoľčanoch!
Zdroj: TASR

Požívanie alkoholu je stále veľkým problémom dnešnej spoločnosti. I napriek kontrole zo strany rodičov, učiteľov a iných inštitúcií sa mestská polícia v našom meste stretáva najmä v čase letných prázdnin s podnapitými mladistvými. Nedávno sme vás informovali, že príslušníci polície vykonávajú kontroly na ich obľúbených miestach, viac si môžete prečítať v článku: Podnapitá mládež v Topoľčanoch: Polícia ich obľúbené miesta pozná!

Mladí sa často schovávajú či ostávajú doma

Sú však aj takí, ktorí preferujú rôzne skryté miesta, často sa však neunúvajú odísť ani z vlastného domu. „Lokality v ktorých mládež požíva alkoholické nápoje sa neustále menia aj v súvislosti s kontrolnou činnosťou MsP, vyhľadávajú miesta, ktoré sú pre nich „bezpečnejšie“ no v neposlednom rade sú to aj byty rodičov, pivnice v bytovkách a podobne,“ prezradil primátor mesta Topoľčany Peter Baláž. Mestská polícia vykonáva kontroly v zariadeniach, v ktorých sa predávajú alkoholické nápoje, no v prípade podozrenia pravidelne kontroluje aj iné lokality ako sú záhradky, val rieky Nitry a garáže.

Ako polícia postupuje?

Ak má hliadka MsP podozrenie, že neplnoletá osoba požila alkoholický nápoj, vyzve takúto osobu, aby sa podrobila skúške prítomnosti alkoholu v dychu. Na takéto preverenie požitia alkoholu príslušníci MsP používajú dôkazný (certifikovaný) alkoholtester. Pri zistení alkoholu v dychu u neplnoletej osoby hliadka MsP ďalej zisťuje skutočnosti, ktoré umožnia vec doriešiť v správnom konaní, aký alkohol osoba vypila a kto jej alkohol podal alebo predal a podobne,“ informuje Baláž. Samozrejme, najmenej príjemnou časťou sú stretnutia s rodičmi, ktorí sú z počínania svojho potomka právom nahnevaní.

Osveta i na školách

Jednou formou prevencie je samotná kontrola príslušníkmi polície verejných priestorov i rôznych pubov a hostincov. Naše mesto sa tiež snaží zamerať na vzdelávanie mládeže v tejto oblasti, aby sami vedeli o požívaní alkoholu čo najviac, či už ide o rôzne celoslovenské alebo miestne projekty. „ „Šťastie za sklom“ bolo realizované od roku 2009 na základných a stredných školách, podporené Radou vlády SR pre prevenciu kriminality. Ďalej sú to rôzne aktivity na základných a stredných školách vo forme prednášok, besied, ukážok, na ktorých príslušník MsP používa hlavne modelové situácie s následnou diskusiou s využitím didaktickej techniky a rôznych pomôcok. Pre porovnanie – v roku 2012 MsP vykonala 42 aktivít prevencie požívania alkoholu na ZŠ a SŠ, v roku 2013 to bolo 51 aktivít,“ uzatvára Baláž.

Foto: Ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie