Anton Hrachovský Samospráva Samospráva

Rozvoj vidieka v Nitrianskom kraji má nový cieľ: Vytvoria sa Zelené dediny?

Nitriansky samosprávny kraj má novú stratégiu vidieka. Obce by mali zapracovať na spokojnosti obyvateľov.

Ilustračný obrázok k článku Rozvoj vidieka v Nitrianskom kraji má nový cieľ: Vytvoria sa Zelené dediny?
Zdroj: TASR

Stratégia rozvoja vidieka v Nitrianskom kraji na roky 2016 – 2022 má nový cieľ. Je ním Zelená dedina, ktorá dokáže reagovať na rýchlo sa meniaci svet. Schválili ju v júli poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK).

Dokument, ktorý vypracovali odborníci z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, analyzuje a zároveň hodnotí situáciu na vidieku Nitrianskeho kraja z pohľadu spoločenských, materiálnych, ekonomických a prírodných zdrojov a tiež možnostiam, ktoré tieto zdroje poskytujú na rozvoj obcí.

Čo je cieľom stratégia rozvoja?

V stratégii sú vytýčené nosné body rozvoja dedín. „Má spoločného menovateľa, ktorým je spokojnosť obyvateľa, založená na zdravom a príťažlivom prostredí domova, na umocnení predností dediny pred mestom. Základným cieľom stratégie je inteligentný a udržateľný vývoj vidieka, posilnenie schopnosti adaptovať sa na nové výzvy a podmienky. Zelená dedina je tvárou pokroku a kvet a strom sú znamením kvality jej života,“ uvádzajú autori stratégie.

Viacero oblastí rozvoja

Jednotlivé ciele uvádzané vo viac ako 100-stranovom dokumente počítajú s rozvojom viacerých oblastí. Okrem zvyšovania vzdelania k ním patrí aj dôraz na osvetu, na rozumné hospodárenie s pôdou, na rozvoj cestovného ruchu i budovanie historickej pamäte obyvateľov obcí. K strategickým cieľom patrí aj dôraz na ochranu a rozvoj životného prostredia a schopnosť reagovať na zmeny v klimatických podmienkach.

„Strategické ciele majú byť dosiahnuteľné a ich dosiahnuteľnosť vidia riešitelia v prvom rade v zmene myslenia vidieka. Stratégia má preto charakter nekonvenčnej podoby a do popredia kladie poznávací proces všetkých subjektov, ktoré sa môžu podieľať na rozvoji našich obcí,“ uviedol riaditeľ Úradu NSK Dušan Guťan.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie