Lucia Šútorová Samospráva

Školy v Nitrianskom kraji dostanú pomoc: Župa do nich investuje vyše 3 milióny eur

Celkom 33 projektov získalo nenávratný finančný príspevok. Školy budú môcť za tieto peniaze budovať či rekonštruovať učebne aj knižnice.

Ilustračný obrázok k článku Školy v Nitrianskom kraji dostanú pomoc: Župa do nich investuje vyše 3 milióny eur
Zdroj: TASR

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) podporí nenávratným finančným príspevkom viac ako 3 milióny eur 33 projektov na území Nitrianskeho kraja v rámci investícií do základného vzdelávania. Projekty sú zamerané na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií poskytujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné vzdelávanie, školské knižnice, jazykové učebne a učebne pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl, informoval Úrad Nitrianskeho samosprávneho kra­ja.

Školy požadovali viac peňazí

Vo výzve IROP na podporu základných škôl sa o zdroje Európskej únie uchádzalo v prvom kole celkovo 64 žiadostí z Nitrianskeho kraja. Celková požadovaná suma nenávratného finančného príspevku predstavovala 5,2 milióna eur. Predložený počet žiadostí na zdroje do základných škôl presahoval výšku finančných prostriedkov vo výzve.

Niektoré žiadosti neschválili

Veľký záujem zo strany žiadateľov spôsobil, že 21 žiadostí nebolo schválených, pretože sa v rámci odborného hodnotenia nachádzalo pod hranicou disponibilnej alokácie finančných prostriedkov určených na výzvu, informoval úrad. Pri týchto žiadostiach je možné aplikovať zásobník projektov, čo znamená, že ak riadiaci orgán bude disponovať finančnými prostriedkami na zvýšenie alokácie vo výzve, bude možné preskúmanie rozhodnutia v rámci konania o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie