Rastislav Búgel Správy

Slovenská správa ciest hľadá dodávateľa: Potrebue štúdiu pre cestu Žilina - Topoľčanyj

Slovenská správa ciest (SSC) hľadá dodávateľa štúdie realizovateľnosti pre cestu I/64 Žilina-Topoľčany, ktorej súčasťou je i plánovaný obchvat Prievidze.

Ilustračný obrázok k článku Slovenská správa ciest hľadá dodávateľa: Potrebue štúdiu pre cestu Žilina - Topoľčanyj
Zdroj: TASR

Oznámenie o vyhlásení súťaže zverejnila vo vestníku verejného obstarávania, náklady na štúdiu by mali podľa spoločnosti dosiahnuť viac ako 500 000 eur.

Najvhodnejšie riešenie

Úlohou štúdie je návrh technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/64 v úseku Žilina-Topoľčany v bezprostrednej nadväznosti na cestu I/9 v okrese Prievidza a cesty I/18, I/61, I/60 v okrese Žilina, vrátane bližšie špecifikovaných cestných uzlov v Žiline a Prievidzi. Štúdiu realizovateľnosti žiada SSC vypracovať variantne, minimálne pre dva varianty a ten nultý. Od zhotoviteľa sa očakáva aj vypracovanie dopravného modelu.

Hodnotu diela odhadla SSC na 524.975 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), financie na tento účel má vyčlenené, uviedla hovorkyňa spoločnosti Zuzana Hromcová. Lehota na predkladanie ponúk uplynie potenciálnym zhotoviteľom 20. februára. Termín dodania štúdie je do šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Potrebný obchvat

„Samozrejme, mám veľkú radosť, že Slovenská správa ciest začala verejné obstarávanie na zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti. I keď nikto nepochybuje o tom, že obchvat je potrebný, štúdia sa musí vypracovať. Dobré je, že sa v rámci tohto procesu opäť odborne posúdia možnosti trasovania z technického, ekonomického a environmentálneho hľadiska,“ komentovala vyhlásenie súťaže primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti je podmienkou financovania stavby z fondov Európskej únie. Hromcová potvrdila, že SSC má záujem obchvat Prievidze financovať práve z týchto zdrojov. Primátorka Prievidze však pripomenula, že financovanie z eurofondov je naďalej len jednou z možností. „Už v roku 2015 navrhovali samosprávy, aby minister dopravy zvážil aj možnosť realizácie I. etapy, druhej stavby – teda napojenia priemyselného parku na súčasnú cestu I/64 z prostriedkov štátneho rozpočtu. Nebolo by tak potrebné čakať na vypracovanie štúdie,“ vysvetlila. Okrem platných uznesení vlády, ktoré ukladali ministrovi začať výstavbu obchvatu v konkrétnych termínoch, bol podľa nej dôvodom tejto požiadavky najmä rozvoj v priemyselnej zóne, príchod veľkého investora a s tým súvisiace nové záťaže na dopravu v okresnom meste i priľahlých obciach, ktoré sa stále stupňujú.

„Treba zdôrazniť, že ani eurofondy nie sú nekonečný zdroj financií. Podľa mojich vedomostí požiadavky výrazne prevyšujú finančný rámec. Aj preto si myslím, že je na mieste hovoriť aj o financovaní z prostriedkov štátneho rozpočtu. V iných mestách investori neraz trvajú na vybudovaní základnej infraštruktúry ešte pred svojím príchodom. U nás stačili investorovi uznesenia vlády s konkrétnymi termínmi. Tie dodržané neboli, čo je smutné,“ skonštatovala ďalej Macháčková.

Námietky Bojníc

Budovanie obchvatu Prievidze v minulosti mali podľa primátorky zabrzdiť aj námietky Bojníc k trasovaniu jeho II. etapy prvej stavby. Týkali sa aj súdneho sporu medzi Bojnicami a Odborom výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Trenčín, ktorý skončil až na Najvyššom súde SR a Bojnice ho prehrali. Pripomienky pritom vznáša bojnická samospráva niekoľko rokov, upozorňuje na zlé riešenie v podobe vybudovania kruhového objazdu pri šľachtiteľskej stanici či trasovanie obchvatu cez Opatovskú cestu, ktorú Bojnice využívajú ako účelovú komunikáciu a niektoré jej časti nie sú uspôsobené na veľkú nákladnú dopravu.

Prvý úsek stavby I/64 – obchvat Prievidza začala SSC – Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať ešte v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach. Náklady na stavbu sa v súčasnosti odhadujú na sumu okolo 100 miliónov eur. „Príprava stavby čaká na výsledok štúdie realizovateľnosti, výkupy pozemkov sú preto pozastavené,“ dodala Hromcová.

Foto: iulustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie