Sneh na cestách a chodníkoch: Na TOTO upozorňuje Topoľčianska radnica

Zima so sebou prináša aj snehovú nádielku. Len pred niekoľkými dňami sa nám pripomenula aj v Topoľčanoch. Aké sú povinnosti pri údržbe ciest a chodníkov?

Ilustračný obrázok k článku Sneh na cestách a chodníkoch: Na TOTO upozorňuje Topoľčianska radnica
Foto: Katarína Jankeje

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní odstraňovať závady, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou a snehom. „Je neprípustné zhŕňať zmetené nečistoty na miestnu komunikáciu, verejnú zeleň, do kanalizačných vpustí alebo tieto ponechať zhrnuté na chodníkoch alebo ich spaľovať,“ informuje mesto Topoľčany na svojom webe.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní v zimnom období čistiť chodníky od snehu a poľadovice.

Ako upozorňuje radnica, sneh sa musí zhŕňať na okraj chodníka k ceste alebo k miestnej komunikácii. „Sneh a ľad treba odstrániť z chodníka tak, aby sa ním nezatarasili priechody cez komunikáciu, kanalizačné vpuste, vchody a vjazdy do budov alebo iných zariadení alebo plochy na manipuláciu s materiálom alebo tovarom.Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností zabezpečia čistenie celého priľahlého chodníka k nehnuteľnosti,“ píše sa na webovej stránke mesta.

Špeciálne povinnosti majú aj Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností na Nám. M.R. Štefánika. Tí musia zabezpečiť čistenie chodníka priľahlého k nehnuteľnosti v šírke 1,5 m pozdĺž nehnuteľnosti.

Čistenie chodníka treba zabezpečiť bezodkladne. Stať by sa tak malo, aby chodci a obyvatelia nehnuteľnosti boli čo najmenej obťažovaní.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame