Rastislav Búgel Samospráva

Topoľčany poznajú návrh rozpočtu: Mesto plánuje hospodáriť s prebytkom 187-tisíc

Mesto Topoľčany plánuje v budúcom roku hospodáriť s prebytkom 187 700 eur bez finančných operácií.

Ilustračný obrázok k článku Topoľčany poznajú návrh rozpočtu: Mesto plánuje hospodáriť s prebytkom 187-tisíc
Zdroj: TASR

Podľa návrhu rozpočtu, ktorý budú schvaľovať mestskí poslanci na svojom decembrovom zasadnutí, bude prebytok použitý vo finančných operáciách na pravidelné splátky úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Rozdiel bežného rozpočtu je predpokladaný vo výške 1,209 milióna eur. Bežné príjmy by mali dosiahnuť takmer 18,068 milióna eur, bežné výdavky sú vyčíslené na 16,859 milióna eur.

Tento prebytok bude použitý na krytie investičných akcií rozpočtu a splácanie istiny úverov poskytnutých zo ŠFRB,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu.

Kapitálový rozpočet je predpokladaný ako schodkový vo výške –1,021 milióna eur. Kapitálové príjmy by mali dosiahnuť 5,644 milióna eur, výdavky 6,665 milióna eur. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie. Príjmovú časť finančných operácií vo výške 284 000 eur predstavujú splátky poskytnutej návratnej finančnej výpomoci Mestským službám Topoľčany, s.r.o., a prostriedky rezervného fondu, vo výdavkovej časti sú to splátky istín z úverov.

Celkové predpokladané príjmy mesta Topoľčany vrátane finančných operácií by mali v budúcom roku podľa predpokladov dosiahnuť 23,996 milióna eur. Celkové výdavky vrátane finančných operácií predstavujú 23,936 milióna eur.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie