Topoľčany zasypal sneh: Obyvatelia môžu hlásiť nedostatky zimnej údržby

Zima udrela v plnej sile aj na Topoľčany. Radnica zverejnila telefónne číslo, na ktorom môžete hlásiť nedostatky zimnej údržby.

Ilustračný obrázok k článku Topoľčany zasypal sneh: Obyvatelia môžu hlásiť nedostatky zimnej údržby

Takmer celé územie Slovenska je pod snehom. Zimná nádielka sa nevyhla ani Topoľčanom. V tomto roku majú samosprávy povinnosť stavať sa o komunikácie pre vozidlá i peších. Mestá i obce často pri zimnej údržbe siahajú na dno svojich síl no technické a personálne zabezpečenie je limitom, ktorý nepustí.

Tri kategórie dôležitosti

Topoľčianska radnica rozdelila miestne komunikácie do troch kategórií podľa dôležitosti. I.kategória: M. Rázusa, Bernoláková, autobusová stanica, 17. novembra, Škultétyho, Hollého, Obchodná, S. Chalúpku, Pribinová, T. Vansovej, J. Wolkra, P. Jilemnického, Mudroňa, Cyrila a Metoda, Moyzesova, Štúrová, nám. Ľ. Štúra, parkovisko SAD, parkovisko Škultétyho, parkovisko Ľ. Štúra, trať MHD, Cintorínska, parkovisko ČSA, Pod Kalváriou, parkovisko Kaufland, parkovisko TESCO, parkovisko LIDL, parkovisko BILLA, prístupová komunikácia K Panklu a Bruckneru.

II. kategória: sídliská na území mesta Topoľčany a to ulice: Sladovnícka, Clementisova, B. Němcovej, Ľ. Podjavorinskej, Gogoľova, Pivovarnícka, P.O. Hviezdoslava, Gagarinova, Kuzmányho, J. Jesenského, J. Matušku, Tribečská, Priemyselná (k Panklu), Streďanská, J. Alexyho, Ľ. Fullu, D. Jurkoviča, M. Benku, M.A. Bazovského, Paláriková, Palkovičová, V. Beniaka, J. Kráľa, Šafáriková, J. Bottu, Kukučínová, priestor za Modrákom.

Číslo na dispečing

Ďalšie ulice a rodinné domy patria do tretej kategórie. Mesto vytvorilo aj zoznam nebezpečných úsekov. Medzi ne patrí: prechod pre peších na nadjazde cez železnicu, lávky cez potok Chotina, lávka z Palovičovej ulice na Gorkého, schody z ulice Tribečskej na Krušovskú ( za Modrákom ), schody za cintorínom ( z ulice Gorkého na Gogoľovu), pred cintorínom na ulici Krušovskej, schody vedľa predajne CBA na ulici kpt. Žalmana, miestne komunikácie z ulice Krušovskej na ulicu Tribečskú vedľa obchodného centra KR Bytmat, ulica P. Jilemnického a príjazdová miestna komunikácia k Domu smútku ulica Cintorínska.

Pokiaľ ste zistili nedostatky v zimnej údržbe, môžete ich nahlásiť na dispečingu: 038/5340123

„V integrovaných častiach Malé Bedzany a Veľké Bedzany sa údržba vykonáva len na vybudovaných a spevnených miestnych komunikáciách,“ informuje mesto v dokumente Zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov na obdobie 2018/2019 v meste Topoľčany.

„Vozidlá s nezákonným státím budú počas vykonávania zimnej údržby monitorované a nahlasované na Meststkú políciu v Topoľčanoch. Chodníky od bytových jednotiek od zadných východov sa čistia podľa harmonogramu ako posledné. Mesto Topoľčany týmto upozorňuje obyvateľov a návštevníkov mesta, že je potrebné prednostne využívať chodníky vedúce z hlavných vchodov bytových domov,“ informuje mesto v dokumente.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk