Dávid Hrdý Samospráva

Topoľčianske kino: Po digitalizácií sa počíta aj s výmenou sedadiel

Navštívili sme Mestské kultúrne stredisko a rozprávali sme sa s jeho riaditeľom pánom Rudolfom Chovancom a referentkami kultúrnovýchovných aktivít pani Evou Macurovou a Zuzanou Daňovičovou o budúcnosti topoľčianskeho kina

Ilustračný obrázok k článku Topoľčianske kino: Po digitalizácií sa počíta aj s výmenou sedadiel
Foto: Dávid Hrdý / Zdroj: Dnes24.sk

Hrozilo aj zatvorenie

Topoľčianske kino ako jedno z mnohých muselo zareagovať na technologický pokrok. V minulosti premietalo pomocou 35 milimetrových premietačiek. Výroba filmov určených pre tento typ premietačiek sa však pomaly končila a kino by tak nemalo čo premietať. „Všetky filmy sa vyrábajú už v digitálnej forme, preto vznikla nutnosť digitalizácie. Inak by hrozil zánik kina“, povedala pani Macurová.

Projekt digitalizácie kina v roku 2012

Začali sa teda zvažovať finančné možnosti modernizácie premietacej techniky.“Pred­bežne sme zisťovali cenu a po pohovore s pánom primátorom sme spracovali projekt, ktorý bol následne predložený mestskému zastupiteľstvu“, dodal pán Rudolf Chovanec. Celkové náklady na digitalizáciu kina činili cca 200 000 EUR. Mesto projekt schválilo a podporilo sumou 160 000 EUR. Ďalšie prostriedky smerovali z Audiovizuálneho fondu, a to 30 000 EUR. Zvyšné peniaze išli z rozpočtu Mestského kultúrneho strediska. Kino momentálne disponuje najnovšou premietacou technológiou, čo sa odrazilo aj na jeho návštevnosti. Tá sa strojnásobila a tržby sú päťkrát vyššie ako pred digitalizáciou.

Plán ďalšej modernizácie

Digitalizáciou to však nekončí. Naopak. Mestské kultúrne stredisko plánuje investovať ďalšie finančné prostriedky do rekonštrukcie kinosály a interiéru kina. V nej je zahrnutá výmena sedadiel, ktoré sú jeho dlhodobou slabou stránkou. Počíta sa aj s výmenou podlahovej krytiny v kinosále, rekonštrukciou javiska a šatní pre divákov. Čo sa týka sedadiel, zámerom je montáž pohodlnejších a širších kresiel, ktoré síce znížia kapacitu kina no zvýšia komfort návštevníkov. Predpokladaná investícia je 150 000 EUR. „Pripravujeme už predbežné technické riešenie týchto úprav. Všetko záleží od financií. Rokujeme s mestom o uvoľnení peňazí z rozpočtu , ktorý bude schvaľovaný mestským zastupiteľstvom ku koncu roka 2013. Mesto je však tomuto kroku naklonené“, povedal na záver Rudolf Chovanec. Ak by zastupiteľstvo schválilo pripravovaný návrh Mestského kultúrneho strediska, ďalšia fáza modernizácie kina by mohla začať v letných mesiacoch budúceho roka 2014.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie