Rôzne Kultúra

Tribečské múzeum s novinkou: Predstavuje vodu ako kolísku života a prameň zdravia

Vodu ako kolísku života a prameň zdravia predstavuje výstava v priestoroch Tribečského múzea v Topoľčanoch.

Ilustračný obrázok k článku Tribečské múzeum s novinkou: Predstavuje vodu ako kolísku života a prameň zdravia
Zdroj: pixabay

V súčasnosti sa do popredia dostáva ochrana prírody a životného prostredia, hlavnú úlohu v nej zohráva človek. Aj touto výstavou chceme pomôcť uvedomovať si dôležitosť vody pre život, jej ochrany a prevencie pred znečisťovaním a poškodzovaním,“ povedal múzejný pedagóg Ľubomír Opáth.

Cieľom výstavy je prehlbovať vedomosti najmä detí a mládeže v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania, ale aj formovať zodpovedné správanie sa voči prírode a zložkám životného prostredia. Výstava potrvá do 11. mája a múzeum si ňou pripomína aj 22. marec, Svetový deň vody, ktorý bol vyhlásený v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na konferencii v Rio de Janeiro.

Panelová výstava má ekologický i environmentálny charakter a približuje význam vody pre živú prírodu. Návštevníkom ponúka pohľad na vodu ako liečivú silu, ktorá až zázračne ovplyvňuje telesné i duševné zdravie. Varuje pred jej neustálym úbytkom a vedie k zamysleniu sa nad vlastným spôsobom života z hľadiska udržateľného rozvoja. Prináša informácie o kolobehu vody v prírode, trofických reťazcoch, znečisťovaní vodných zdrojov.

Výstavu dopĺňajú exponáty z prírodovedných fondov. Paleografická zbierka je zastúpená skamenelinami, ako sú trilobity, amonity, zuby žralokov, lastúrniky, koraly. Fond z botaniky zastupujú digitalizované herbárové položky vodných a vlhkomilných druhov rastlín.

Zoologický fond v podstatnej miere reprezentujú dermoplastické preparáty vtákov, svojím životom viazaných na vodu. Patria k nim volavka biela, orliak morský, kormorán veľký, kačica mandarínska a sladkovodné ryby – tolstolobik biely, amur biely, pleskáč vysoký a ďalšie. Z cicavcov môžu návštevníci vidieť nutriu riečnu. Zaujme aj funkčný model minerálneho prameňa a pohľad na znečistený vodný biotop.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie