Rastislav Búgel Samospráva

V kraji nemáme vhodné prírodné kúpaliská: Chýba základná vybavenosť a nevyhovuje hygiena

Nitriansky kraj ako jediný na Slovensku nemá ani v tomto roku prírodné kúpalisko vhodné na kúpanie a vodné športy.

Ilustračný obrázok k článku V kraji nemáme vhodné prírodné kúpaliská: Chýba základná vybavenosť a nevyhovuje hygiena
Foto: Ondrej Petričko / Zdroj: Dnes24.sk

Dlhodobo to potvrdzujú výsledky rozborov vody, ktoré počas uplynulých letných sezón vykonávali hygienici. Žiadna vodná plocha v kraji nemá prevádzkovateľa a lokality vykazujú okrem nedostatkov v kvalite vody najmä nedostatky vo vybavenosti, upozorňujú hygienici. Chýbajú hygienické zariadenia, upravené plochy na slnenie, likvidácia odpadu, zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie, zabezpečené nie je ani čistenie vodných plôch a poskytovanie prvej pomoci.

Prekročenie hranice

Prírodné kúpaliská v kraji sú na kúpanie využívané najmä miestnym obyvateľstvom, monitoring vody hygienikmi je orientačný. Minuloročné rozbory vody potvrdili, že problematickými ukazovateľmi na Duchonke boli počas celej sezóny najmä farba a priehľadnosť vody. Koncom sezóny už pribudlo prekročenie medznej hodnoty črevných enterokokov a cyanobaktérií. V blízkosti nádrže boli počas celej letnej turistickej sezóny osadené informačné tabule o zákaze kúpania a nevhodnosti vody na kúpanie. Nevyhovujúce fyzikálno-chemické ukazovatele a na začiatku sezóny aj mikrobiologické ukazovatele boli dôvodom umiestnenia informačných tabúľ aj v lokalite Lipovina – Bátovce.

Ani ďalšie nevyhovujú

Na štrkovisku Tona – Šurany boli tabule umiestnené pred začiatkom sezóny na základe nevyhovujúcich výsledkov kvality vody v predošlom roku. Kvalita vody na kúpanie sa zhoršila hlavne v mikrobiologických ukazovateľoch. Hygienici zistili prekročenie medznej hodnoty črevných enterokokov a E. coli, problémové sú tiež farba a nasýtenie vody O2. V okrese Komárno bola kvalita vody nevyhovujúca v lokalitách Komárno – Apáli a Hurbanovo – Bohatá pre prekročenie medznej hodnoty pre E. coli, koliformné baktérie a črevné enterokoky.

Štrkovisko Kava malo vyhovujúcu mikrobiologickú a biologickú kvalitu vody. Všetky tieto lokality trvale vykazujú nízku priehľadnosť a nevyhovujúcu farbu vody, v lokalite Kava aj mierne prekročenie pH. V lokalitách Komárno – Apáli a Hurbanovo – Bohatá bol vyznačený zákaz kúpania. Celoročne sú vodné plochy využívané na športový rybolov. Mesto Komárno však zabezpečuje údržby plážových plôch a čistotu v lokalite.

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie