Správy

V Topoľčanoch sa prepadla autobusová zastávka: Vedenie mesta reaguje

Topoľčanmi sa aktuálne šíri informácia o prepadnutej autobusovej zastávke. Radnica sa preto rozhodla reagovať.

Ilustračný obrázok k článku V Topoľčanoch sa prepadla autobusová zastávka: Vedenie mesta reaguje
Zdroj: Facebook Mesto Topoľčany

Na sídlisku Juh prebieha výstavba obchodného centra. Aktuálne sa uskutočňuje tretia etapa výstavby. V auguste 2018 boli mestom Topoľčany vydané stavebné povolenia, ktoré niesli všetky podmienky na uskutočnenie výstavby.

„Mesto Topoľčany vo veci nevyhovujúceho stavu obdržalo jeden podnet občana v pondelok dňa 8. 7. 2019 v popoludňajších hodinách v súvislosti s chodníkom na M. Benku. Dodávateľ stavby bol následne dňa 9.7. 2019 v rámci kontroly vykonanej zamestnancom stavebného úradu vyzvaný na rešpektovanie podmienok stavebného povolenia a bol upozornený aj na to, aby dal spevnenú plochu autobusovej zástavky a poškodeného chodníka do pôvodného stavu,“ informuje mesto prostredníctvom oficiálnej tlačovej správy.

V stredu 10, júla však malo dôjsť k prepadnutiu autobusovej zastávky.

„Mesto Topoľčany v danej veci koná, zamestnancami mesta Topoľčany stavebného úradu, mestskej polície a štátnej polície boli vykonané obhliadky stavby a dohodnuté podmienky na zachovanie bezpečnosti obyvateľov mesta. Dodávateľ stavby sa zaviazal, že zabezpečí v čo najkratšom čase úpravu zástavky a chodníka do pôvodného stavu. Poverenými pracovníkmi stavebného úradu bude vykonaný štátny stavebný dohľad, ktorý bude zameraný na dodržanie podmienok stavebného povolenia. Na základe výsledkov štátneho stavebného dohľadu sa bude v danej veci postupovať v zmysle platnej legislatívy,“ informuje radnica s tým, že: „V prípade, ak došlo k porušeniu podmienok stavebného povolenia, stavebník, resp. dodávateľ stavby bude za ne sankcionovaný.“

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie