Vodári objavili v kanalizácii handry i dámsku kabelku: Upozorňujú obyvateľov Topoľčian

Vodárne zdvíhajú varovný prst. Vydali verejnú výzvu pre občanov Topoľčian.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, vydala výzvu pre občanov. Urobila tak na základe viacerých negatívnych skúsenosti, keď ľudia vhadzovali do kanalizácie predmety, ktoré tam rozhodne nepatria.

„Západoslovenská vodárenská spoločnosť vyzýva všetkých občanov, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu, aby do verejnej kanalizácie nevypúšťali nerozpustné resp. ťažko rozpustné látky, nevhadzovali predmety, ktoré spôsobujú upchávanie a poruchy čerpadiel v prečerpávacích staniciach a tým znemožňujú funkčnosť verejnej kanalizácie. Kanalizácia nie je odpadkový kôš,“ píšu vodári vo svojej výzve.

Ďalej upozorňujú, že verejná kanalizácia slúži iba na odvádzanie splaškových vôd z domácností. Zároveň vymenovali, čo všetko do kanalizácie nepatrí.

„Do verejnej kanalizácie nepatria chemikálie, farby, predmety z dreva, drôty, plechy, stavebný odpad, plastové a gumové produkty, textilné produkty (napr. dámske pančuchy), lieky, odpady zo záhrad, hygienické potreby (napr. vlhčené obrúsky, dámske hygienické potreby, vatové tyčinky do uší), zvieracie fekálie, cigaretové ohorky, kuchynské a motorové oleje, kuchynský odpad, noviny, atď.,“ hovorí Západoslovenská vodárenská spoločnosť.

„Skúsme sa správať zodpovedne a uvedomme si, že v konečnom dôsledku opravy čerpadiel zaplatíme my,“ informuje mesto Topoľčany prostredníctvom svojej stránky na sociálnej sieti Facebook.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk