Najlepší na Topoľčany24.sk

 1. Dávid Huba (26.48s) 100%
 2. Andrej ko (26.69s) 100%
 3. Michal ko (28.4s) 100%
 4. Lubica Adamkovicova (30.67s) 100%
 5. Lubica Adamkovicova (34.95s) 90%
 6. Andrej ko (34.08s) 80%
 7. Patrik Fico (77.29s) 50%
 8. Katarina Jankeje (52.62s) 40%

Najlepší hráči

 1. Dávid Huba (26.48s) 100%
 2. Andrej ko (26.69s) 100%
 3. Michal ko (28.4s) 100%
 4. Lubica Adamkovicova (30.67s) 100%
 5. Lubica Adamkovicova (34.95s) 90%
 6. Andrej ko (34.08s) 80%
 7. Patrik Fico (77.29s) 50%
 8. Katarina Jankeje (52.62s) 40%