Najlepší na Topoľčany24.sk

 1. Michal ko (28.4s) 100%
 2. Andrej ko (33.6s) 100%
 3. Dávid Huba (33.85s) 100%
 4. Lubica Adamkovicova (34.95s) 90%
 5. Patrik Fico (77.29s) 50%
 6. Katarina Jankeje (52.62s) 40%

Najlepší hráči

 1. Michal ko (28.4s) 100%
 2. Andrej ko (33.6s) 100%
 3. Dávid Huba (33.85s) 100%
 4. Lubica Adamkovicova (34.95s) 90%
 5. Patrik Fico (77.29s) 50%
 6. Katarina Jankeje (52.62s) 40%