Ako dobre poznáte Topoľčiansky hrad?

(1/10) Kedy začala komplexná obnova jadra Topoľčianskeho hradu?

  1. 2005
  2. nezačala
  3. 2009

Najlepší na Topoľčany24.sk

  1. Katarina Jankeje (193.6s) 60%
  2. nada Bočkajová (73.95s) 50%
  3. Katarina Jankeje (32.19s) 30%

Najlepší hráči

  1. Katarina Jankeje (193.6s) 60%
  2. nada Bočkajová (73.95s) 50%
  3. Katarina Jankeje (32.19s) 30%