Nedeľa 21. júl 2019 Daniel  21 °C

Najlepší hráči

  1. Viktor Gejza kallai (34.42s) 100%
  2. Zuzana Rusnáková (34.42s) 100%
  3. Viktor Gejza kallai (28.4s) 90%
  4. Alex Ivanko (33.97s) 90%
  5. Zuzana Janičkanová (40.01s) 90%
  6. Viktor Gejza kallai (42.05s) 80%
  7. Vladimír Ištoňa (51.85s) 80%
  8. Matej Štefuš (62.2s) 80%
  9. Karol Kovac (64.69s) 80%
  10. Jana Buvalová (52.4s) 70%