Notoricky známe fakty o Topoľčanoch

(1/10) Koľko poslancov má Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch?

 1. 20
 2. 21
 3. 18

Najlepší na Topoľčany24.sk

 1. Katarina Jankeje (18.2s) 100%
 2. Eduard Novotny (26.56s) 100%
 3. Katarina Jankeje (21.05s) 40%
 4. Katarina Jankeje (39.35s) 30%

Najlepší hráči

 1. Katarina Jankeje (18.2s) 100%
 2. Eduard Novotny (26.56s) 100%
 3. Katarina Jankeje (21.05s) 40%
 4. Katarina Jankeje (39.35s) 30%